BioMar får høyeste rangering

19. september 2017

BioMar får høyeste rangering i oversikt over bærekraftige fiskefôrleverandører

BioMar topper en oversikt over uavhengige laksefôrleverandører med den mest gjennomsiktige rapporteringen av bærekraft. Dette styrker selskapets viktige strategiske fokus om å være en pådriver og leder for bærekraftig praksis i bransjen.

Oppdrettsnæringen og «Den blå revolusjonen» har et enormt potensiale for å hjelpe planeten med å nå FNs bærekraftsmål. Betydningen av å utvise bærekraftsmessig ansvar fortsetter å øke for både kunder og forbrukere. Begrepet bærekraft favner imidlertid bredt og er ikke lett å kvantifisere. Derfor er det et behov for sjømatbransjen å følge metodene som benyttes i benchmarking for å kunne definere og sammenlikne «bærekraftig» og «ansvarlig» praksis.


Bertrand Charron er redaktør og forfatter av SeafoodIntelligence.com og står bak den nylig utgitte 2017 benchmarkrapporten «Salmon Industry Transparency». Charron sier: – Selv om vår serie med benchmarkingrapporter dekker en stor del av sjømat- og oppdrettsnæringen utgir vi likevel en benchmarkingrapport som kun tar for seg lakseoppdretts- og fôrbransjen, fordi denne bransjen har i mange år vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra media og interessenter. Jeg mener at denne benchmarkingen vil være fordelaktig både for andre lakseoppdrettere og fôrvirksomheter og for den globale sjømatbransjen, som generelt sett utviser mindre gjennomsiktighet.

Bærekraft har blitt et varemerke for BioMar og selskapet har utvidet bruken av nye råvarer som et ledd i firmaets bærekraftsagenda. BioMar var først ute med fiskefôr som inneholdt alternative marine fettsyrer fra høyst bærekraftige mikroalger.

– Vi er stolte over å være en pådriver for bransjens bærekraftsagenda og å være den første fôrprodusenten som tilbyr våre kunder denne nye ingrediensen, samtidig som vi sikrer stordriftsfordeler. Vi har stor tro på at AlgaPrime™ DHA vil gjøre et viktig bidrag til den videre utviklingen av lakseprodukter med den rette ernæringsmessige profilen, sier Jan Sverre Røstad, BioMar Groups Vice President and Head of Salmon Division.


Gjennom samarbeidet med Aker BioMarine sikrer BioMar at selskapet får tilgang til krill av høyeste kvalitet som er høstet på en bærekraftig måte. Aker BioMarines gjennomsiktige verdikjede har gitt selskapet MSC-sertifisering og en «A»-rating fra Sustainable Fisheries Partnership (SFP).


– Bærekraft har alltid vært en grunnplanke i BioMars virksomhet, men det er kun i de siste årene at vi har sett betydningen av kvalitativ rapportering av det vi har gjort og det vi planlegger å gjøre. Åpenhet og gjennomsiktighet er viktig for våre kunder, men er også en av konsernets styrende prinsipper, sier Carlos Diaz, CEO i BioMar Group.
Bertrand Charron skriver i rapporten at «Mange bedriftsledere i sjømatbransjen kunne ha god nytte av å lese BioMars rapport (sammen med rapportene til en håndfull andre bærekraftsfokuserte firmaer) for å hente inspirasjon til å iverksette sin egen bærekraftsrapportering!»


BioMar har en forretningsstrategisk tilnærming til bærekraftsrapportering fordi selskapet mener at en solid ytelse innenfor bærekraft er en forutsetning for å kunne vinne kontrakter. BioMar har også sett at bærekraftig drift har hatt en positiv innvirkning på selskapets medarbeidere. – Over en tredjedel av BioMars ansatte har arbeidet i firmaet i mer enn 15 år. Og her må man huske at vi utvidet arbeidsstokken vår med over 25% i fjor, sier Carlos Diaz.


Benchmarkingrapporten sier at BioMar har en høyst praktisk tilnærming til bærekraft. Vidar Gundersen, Global Sustainability Manager for BioMar Group, forklarer hvorfor: –Forklaringen er faktisk ganske enkel: Hvis vi ikke tar vare på planetens hav, innsjøer og skoger er vi arbeidsløse i morgen. I verste fall har vi ikke en planet å leve på. Dette er vår arv, vår fremtid, og vårt ansvar.