BioMar feirer 10 år med BioSustain

13. august 2017

Et lavfiskemelprosjekt var starten på bærekraftprogrammet BioSustain. 10 år etter har programmet blitt en strategisk pilar i BioMargruppens aktivitet. BioSustain generer blant annet bærekraftig innovasjon. På Aqua Nor 2017 presenteres siste nytt innen råvarer til fiskefôr.

Ringen sluttet

Fiskefôrbransjens avhengighet av marine råvarer og framtidig knapphet på disse var den opprinnelige inspirasjonen til BioSustain. Det har nå lenge vært mulig å erstatte fiskemelet i fôret med andre proteinkilder. Fiskeolje har vært en hardere nøtt å knekke, men gjennom bioteknologi kan vi i dag erstatte fiskeoljen med omega-3 i sin opprinnelige form, olje fra mikroalger. På vår stand på Aqua Nor presenterer vi den banebrytende råvaren – bl.a. med video.

Milepæler

For 10 år siden startet prosjektet «Profit through sustainability», med fokus på reduksjon av fiskemel i fôr. Prosjektet ble utviklet til et konsept, BioSustain, og lansert i Brussel. Siden er BioSustain utviklet til et bærekraftprogram med industriledende verktøy, bl.a. Eco-Efficiency Manager (EEM), som utreder miljøavtrykk gjennom hele verdikjeden. I år lanserer BioMar EEM versjon 3, spesielt godt egnet til miljøutredninger for ASC og andre miljøstandarder.

Omfattende utviklingsarbeid

BioSustain rommer en svært omfattende aktivitet i hele vår virksomhet. Vi er «all in» og jobber kontinuerlig for å posisjonere oss i front på bærekraftig innovasjon og verdiskaping. Arbeidet beskrives årlig i to store rapporter, BioMar Groups GRI rapport og BioMar Norges bærekraftrapport. Besøker du oss på vår stand på Aqua Nor får du begge rapportene for 2016.

What's next?

Et nytt BioSustain-initiativ er Triple S, Sustainable Solution Steering. Programmet fungerer som en årlig bærekraftrevisjon av alle råvarene i innkjøpsporteføljen til BioMar. Triple S bidrar til å optimere bærekraftige innkjøp, og styrker evnen til å skaffe dokumentasjon på alt fra råvare til strategiske tiltak.