BioMar forplikter seg til å "gi 100 %" sammen med 14 verdensledere

For snart to år siden ble BioMar invitert til å bli med i det rådgivende styret i høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet). I ettertid er 20 fagrapporter utarbeidet, noe som igjen har ført til opprettelsen av en tiltakspakke med handlingsplan, der 74 prioriterte tiltak for en bærekraftig havøkonomi skisseres.

Statsoverhodene i Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Namibia, Portugal, Norge og Palau lanserte 2. desember Tiltakspakke for en bærekraftig havøkonomi: en visjon for beskyttelse, produksjon og velstand. Havet står sentralt for både livet på kloden, folks levebrød og for økonomien, men havets globale miljøtilstand er under press fra forurensning, overfiske og klimaendringer.

– Vi har altfor lenge trodd at vi må velge mellom vern og produksjon i havet. Ikke nå lenger. Vi forstår handlingsrommet og risikoene passivitet fører til, og vi vet hva løsningene er. Muligheten vi har til å skape en bærekraftig havøkonomi, er en av nåtidens mest betydelige. Havpanelets medlemmer står sammen om forpliktelsen til å forvalte 100 % av sine nasjonale farvann på en bærekraftig måte innen 2025, sier Erna Solberg, Norges statsminister og en av havpanelets ledere.

 

 

Havpanelets medlemmer har utviklet et transformativt knippe anbefalinger som skal skape en havøkonomi som er bærekraftig, gagner menneskeheten og beskytter havet på en effektiv måte. Resultatet er en ny havforvaltningsplan som, hvis den følges, kan føre til en seksdobling av matproduksjon fra havet, generere 40 ganger mer fornybar energi, løfte millioner av mennesker ut av fattigdom og bidra med en femtedel av reduksjonene i klimagassutslipp som er nødvendige for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader celsius innen 2050.

– Vi er enige med havpanelet at en bærekraftig havøkonomi – der beskyttelse, produksjon og velstand prioriteres og forsterker hverandre – er den beste veien fram til et sunt hav som kan bidra til å løse store utfordringer, som matsikkerhet og god folkehelse. BioMar forplikter seg til å yte 100 % der vi kan utgjøre en forskjell, spesielt innenfor bærekraftig sjømat, sa Carlos Diaz, BioMars administrerende direktør.

 

 

Tiltak i oppdrettsfôrproduksjonen omfatter bruk av alternative råvarer, optimalisering av effektiviteten i fôrforsyningskjeden og beste praksis for å redusere næringslekkasje i formuleringen og bruken av fôr. Tiltakene innen havbruk har som mål å øke produksjon (med og uten fôr) som er tilpasset lokale prioriteringer og overholder retningslinjer som begrenser miljøpåvirkningen fra havbruk.

En robust havmatproduksjon må dekke nasjonale og lokale behov og tilpasses klimaendringene. Da kan den forbedre matsikkerhet, ernæring, folkehelse og velvære, skape bærekraftig økonomisk vekst og arbeidsplasser og bidra til en verden der ressurser fordeles mer likeverdig. Håpet med dette initiativet er at villfiskbestandene skal kunne gjenopprettes og høstes på bærekraftige nivåer innen 2030, at bærekraftig havbruk skal vokse for å møte globale behov, og at avfall begrenses og håndteres gjennom hele verdikjeden.