BioMar først med fôr til triploid laks

20. mai 2014

14. mai 2014 var en stor dag for BioMar på Karmøy, da produserte fabrikken det aller første kommersielle fôr til triploid laks i Norge. Med dette er bedriften et førstevalg som leverandør til Grønne konsesjoner.

Bærekraftmål

BioMar har i flere år innehatt en framskutt posisjon innen miljø og bærekraft i havbruk, bl.a. sertifisert som først i verden med bærekraftstandarden ProSustain. Som del av selskapets bærekraftmål står utvikling av miljø- og bærekraftforbedrende fôrtyper.

Dette er bl.a. produkter for:

  • Reduserte utslipp – ORBIT 
  • Rensefisk – SYMBIO
  • Triploid laks – TRI-X

Grønne konsesjoner

Nå kommer de grønne konsesjonene for fullt, med triploid laks som ikke kan formere seg og skade villaksens genmateriale ved eventuelle rømninger og gyting i lakseelvene.

Produktlinjen TRI-X

Triploid laks stiller meget spesiell krav til fôret. BioMar har over lengre tid forsket og utviklet fôr som er tilpasset triploid laks sitt ernæringsbehov, i hele livssyklusen, fra startfôring til slakt. Denne produktlinjen kaller vi TRI-X. Produktene som nå lanseres for triploid laks i sjøfasen er TRI Power Q.