BioMar Group med ambisiøse mål for bærekraft

1. juli 2015

BioMar Group har nylig offentliggjort en global bærekraftrapport som beskriver BioMars ambisiøse mål og det sterke engasjementet i utviklingen av bærekraftige og ansvarlige løsninger i alle gruppens aktiviteter.

Det er første gang BioMar legger frem en global rapport om bærekraftighet i virksomheten. Med denne rapporten forplikter gruppen seg til større åpenhet i alle aktiviteter, ved årlig rapportering i henhold til rammeverket til GRI G4. Bærekraftrapporter for nasjonale selskap kommer i tillegg.

BioMar har i mange år arbeidet aktivt for økt bærekraft

Dette gjelder ikke bare i utviklingen av produkter, men også gjennom et aktivt samarbeid med kunder, leverandører, NGOer og andre interessenter i verdikjeden. Eksempler på dette er BioMars bidrag i utviklingen av ASC-standardene for laks og ørret, samt i utviklingen av IFFO RS-standarden.

«En viktig side av vårt engasjement ligger i å minimere bærekraftrisiko og å støtte initiativer for en bærekraftig utvikling gjennom hele verdikjeden i oppdrettsnæringen. Vi er bevisste på at det vi foretar oss i vår drift, produktenes ytelser og råvarene som benyttes skal hjelpe våre kunder til økt bærekraft i egen drift. Bærekraftrapporten må sees i lys av dette, den gir større innsyn i våre arbeidsmåter både for kunder og for andre interessenter». Dette sier Carlos Diaz, konsernsjef i BioMar Group. Diaz inviterer videre BioMars kunder til å delta i en tettere dialog om hvordan oppdrettsnæringens bærekraft kan økes.

«BioMars spesialverktøy til evaluering av økoeffektiviteten av diettene, samt evaluering av verdikjeden for øvrig, er et godt hjelpemiddel for kunder til å optimalisere produksjonen i retning økt bærekraft. Som bidrag til dette har BioMargruppen satt noen ambisiøse mål for egen drift, med bl.a. en 20 prosent reduksjon i CO2-utslipp for hvert tonn fôr som produseres. Med konseptet BioSustain™, hvor økoeffektivitetsverktøyet er innlemmet, ønsker vi å gi våre kunder muligheten til å foreta mer kvalifiserte valg av fôr. BioMars langsiktige mål er å gjøre økoeffektivitet til et sentralt kriterium i alt vi gjør», avslutter konsernsjefen.