BioMar Group rapporterer en FIFO-rate på under 1

5. juli 2017

Innovative teknologiske fremskritt fra BioMars side samt høye priser i markedet for fiskeolje og fiskemel har gjort det mulig for BioMar Group å oppnå et gjennomsnittlig FIFO-rate (Fish-In:Fish-Out) på under 1 for råvareforbruk i 2016 for første gang i selskapets historie. Dette og mye annen informasjon fremgår av den årlige bærekraftsrapporten som slippes i dag.

BioMar Groups årlige bærekraftsrapport slippes i dag. Fjorårets rapport ble tildelt status som «Top 50%» i Seafood Intelligences uavhengige benchmarking rapport World’s Top 100 Seafood Firms in Sustainability Reporting and Transparency. Årets utgave av bærekraftsrapporten er i tråd med FNs bærekraftsmål og inneholder også resultatene av en omfattende materialitetsvurdering som ble gjennomført av selskapet i 2016.

BioMars mål har i mange år vært å inneha en ledende rolle i forskningen på alternativer til fiskeolje og fiskemel, bl.a. planteproteiner og marine råstoffer som mikroalger. Nye alternative råvarer samt høye priser på fiskeolje og fiskemel i 2016 har gjort det mulig å formulere konkurransedyktige fôrtyper som kombinerer høy ytelse med lav FIFO-rate. Årets bærekraftsrapport fremhever noen av disse suksesshistoriene, bl.a. samarbeidet med Aker BioMarine om bærekraftig fangst av krill fra lavere trofiske nivåer. Rapporten inneholder også en artikkel om nye kilder til marint omega-3. Carlos Diaz, CEO i BioMar Group, uttaler at selskap skal fortsette å søke etter innovative og bærekraftige løsninger på problemene som bransjen står overfor «selv om det er lite sannsynlig at BioMar vil kunne oppnå en så god FIFO-rate hvert år fordi markedsforholdene er i stadig endring er dette en viktig milepæl og viser at vi gjør fremskritt i retning av en situasjon i bransjen der bærekraftige høyytelsesalternativer til fiskeolje og fiskemel er tilgjengelige og er i ferd med å bli kommersielt levedyktige.

Rapporten viser at bærekraftsspørsmål fortsatt utgjør kjernen i BioMars virksomhet, driver produktutvikling og utgjør et fokus for minimering av det miljømessige fotavtrykket og støtte for menneskerettigheter. For å avstemme interne ambisjoner med eksterne forventninger har imidlertid selskapet valgt å gjennomføre en omfattende ekstern materialitetsvurdering sammen med interessenter fra bransjen.

«Bærekraft er et svært bredt område slik at det er svært viktig for oss å forstå hva bærekraft betyr for våre interessenter og hva de forventer av oss. Vi har lyttet til hva omverdenen forteller oss og basert på tilbakemeldingene vi har fått har vi utviklet en materialitetsmatrise som skal fungere som en veileder i vår bærekraftsagenda,» forklarer Vidar Gundersen, Global Sustainability Director i BioMar Group og fortsetter: – Det er viktig for oss å være på linje med bransjen og den globale bærekraftsagendaen. I år har vi tatt et dypdykk ned i FNs bærekraftsmål med et spesielt fokus på «livet under vann» og «liver på land» for å finne frem til ansvarlige kilder til råvarer. Arbeidet med bærekraftighet er en evigvarende søken som har som mål å bevare verden rundt oss og støtte fremtidige generasjoner. Vi må ganske enkelt være ambisiøse fordi dette er den rette veien å gå.