BioMar høyere vekst enn forventet

BioMar Group leverte på vekstambisjonene i 2017. Årets økonomiske resultat viser en god økning i omsetning som overgikk forventningene. Denne fremgangen er et resultat av ekspansjon på nye markeder og et økt fokus på innovasjon og bærekraft.

BioMar beviste i 2017 at konsernets strategiske ambisjoner bærer frukter. Selskapet leverte en økning på 12% i inntekter i forhold til 2016, noe som i hovedsak kan tilskrives en vesentlig kapasitetsutvidelse i Norge samt oppkjøpet av rekefôrprodusenten  Alimentsa i Ecuador.

«Jeg er overbevist om at vår beslutning om å sikre lokal fleksibilitet har vist seg å være en stor konkurransemessig fordel på tvers av våre markeder. I tett samarbeid med våre kunder fortsetter vi å forbedre fôrets ytelse og dyrehelse. Samtidig som vi kontinuerlig jobber for å fanger opp viktige trender innenfor forbrukermarkedene og fortsetter parallelt vårt arbeid med å utvide og optimalisere den globale innovasjonskapasiteten», forklarer Carlos Diaz, konsernsjef i BioMar Group.

«Det har vært et travelt men oppløftende år. Vi har gjennomført vårt første fulle produksjonsår i Tyrkia og Kina og vi har fullført oppkjøpet av Alimentsa i Ecuador for å styrke vår tilstedeværelse i rekemarkedet sammen med vår fabrikk i Costa Rica. I tillegg til dette startet vi fabrikkprosjektet i Australia, åpnet verdens største produksjonslinje for fiskefôr og tok i bruk vårt nye gassdrevne fartøy i Norge noe som styrket vår teknologiplattform og flåte. Og til slutt har vi påbegynt arbeidet med å bygge ny forskningsstasjon i Ecuador som skal forsterke vårt ATC nettverk, i tillegg til en rekke interessante produktideer som lanseres i de forskjellige markedene våre. Over alt ser jeg en utrolig iver etter å dyrke frem nye ideer innenfor oppdrett.»

(DKK mill.)

2016

2017

Inntekter

 8 867

9 955

EBITDA

722

712

EBIT

581

559

Arbeidskapital

414

672

 

Samlet salgsvolum økte med 20% i forhold til 2016. Laksemarkedene bidro med de største volumøkningene, støttet av utvidet produksjonskapasitet, øket global biomasse og gunstige biologiske forhold. De øvrige markedene fulgte den økende trenden i volumer og inntekter og den nyetablerte virksomheten i Tyrkia viste at vi har en solid posisjon i markedet. BioMar Group avsluttet året med en EBITDA på DKK 712 mill. og en EBIT på DKK 559 mill., en liten nedgang i forhold til 2016. Resultatene fra hovedaktivitetene økte imidlertid noe og var høyere enn antydet i 3. kvartal.

«Jeg er spesielt glad over å se at vi oppnådde de forventede volumene i Tyrkia, Kina og Ecuador. Vår strategi er å skapevekst med bærekraftige resultater. Vi er nå godt på vei ti å realisere denne ambisjonen. I tillegg har vi vist at vi evner å overføre vår kunnskap og erfaring til oppdrettere i nye geografiske områder og tilføre økte verdier til lokale næringer», fortsetter Carlos Diaz.

BioMar forventer at denne positive utviklingen vil fortsette inn i 2018 innenfor alle arter og geografiske områder:

«Vi regner med nok et travelt år, med skjerpet konkurranse på noen av våre markeder, men har stor tro på våre styrker og den solide basen vi har bygget opp».