BioMar innfører DNA-testing av marine ingredienser

Testplattformen, som er utviklet av norske Orivo i samarbeid med BioMar, er basert på avansert DNA-teknologi. Testen fastslår artssammensetningen til marine ingredienser med høy presisjon og kan påvise selv svært små mengder DNA. BioMar mener at DNA-testing av marine ingredienser i akvakulturnæringen er en naturlig respons på kundenes og interessentenes ønske om bedre innsyn og sporbarhet i verdikjedene for sjømat.

Allerede for 15 år siden innså BioMar at bransjen ikke kunne vokse på bekostning av villfiskbestanden. Siden har selskapet sikret mer bærekraftige valg av leverandører av marine råvarer ved å benytte anerkjente sertifiseringsordninger som IFFO RS, MSC og ASC, samt ved å utvikle alternative ingredienser fra vegetabilske kilder eller mikroalger for marint omega-3. Støtten til utvikling av DNA-testing av marine ingredienser er derfor neste trinn i BioMars engasjement for ansvarlig innkjøp av marine råmaterialer.

Rapporter om svindel i mange av verdens største sjømatmarkeder fremhever viktigheten av nøyaktige og pålitelige sporbarhetsdata gjennom hele verdikjeden. Nå kan BioMar teste genetisk hvorvidt artssammensetningen i en råvareprøve stemmer overens med sammensetningen som er oppgitt i sporbarhetssertifikatet. BioMar har stor tillit til sine leverandører og mener at begge parter har et ansvar som forvaltere av havets ressurser. Som slike forvaltere forventer vi at denne nye DNA-baserte testen vil spille en avgjørende rolle i arbeidet med å skape tillit blant kunder og interessenter», sier Vidar Gundersen, Sustainability Director i BioMar Group.

 
 
 Etter flere år med målbevisst forskning og utvikling er systemet grundig testet og optimalisert for å gi pålitelige, nøyaktige og reproduserbare resultater. Testen blir kommersielt tilgjengelig 1. januar 2020. 

«Det at BioMar, en av de største og mest innovative produsentene av fôr til akvakultur, ble vår første kunde på dette området, har vært avgjørende. Vi setter stor pris på tålmodigheten og tilliten de har vist under utviklingen og testingen av teknologien. Det langsiktige engasjementet deres i dette prosjektet er et tegn på at tjenesten vi nå leverer, er verdifull for fôrbransjen, og vi håper dette bare er begynnelsen på et langvarig og fruktbart samarbeid», sier Svein Erik Haugmo, CEO i ORIVO.

 Haugmo forteller også at ORIVO ønsker større innflytelse i fôrbransjen. «Sammen med BioMar har vi begynt å arbeide med utvalgte ingredienser i fôr, men disse representerer bare en liten del av de mange bransjespesifikke problemene som vi tror kan løses med vår teknologi. Vi arbeider for tiden hardt med å utvikle tester som kan bidra til å løse alle disse problemene, og vi planlegger å lansere dem etter hvert som de er klare for markedet», fortsetter Haugmo.