BioMar introduserer INTRO Q+

 Med Bactocell - Spesielt gunstig for tarmhelse og immunforsvar

 

God tarmhelse, viktig av flere grunner

Vi vet at god tarmhelse er avgjørende for næringsopptaket, men tarmen er også viktig for et godt immunforsvar. I smoltifiseringsfasen er tarmen under ombygging for å tilpasse seg overgangen til sjøen. Samtidig er immunforsvaret svekket. Fisken er derfor ekstra sårbar i perioden som omfatter forberedelser til og overføring fra ferskvann til sjø. Å sikre god ernæringsstatus, og i tillegg støtte tarmutvikling og immunforsvar er vesentlig i denne kritiske fasen.

 

INTRO Q+, en oppgradering av INTRO Q

BioMar har oppgradert INTRO Q med Bactocell i INTRO Q+. Bactocell er probiotiske bakterier, også kalt «snille bakterier». Disse styrker fisken gjennom forbedrede tarmfunksjoner, blant annet med økt folding av tarmen, noe som igjen øker arealet for opptak av næringsstoff. Bactocell er for øvrig den eneste probiotika godkjent for fisk i EU. INTRO Q+ har gitt gode resultater på laks i en rekke forsøk.  

 

Intro Q+ med resultater på bedre tilvekst og hjertehelse:Les mer om forsøket her

 

Forsøk med HSMB viste mindre virusmengde og mindre hjerteskade med Intro Q+

To varianter av INTRO Q

INTRO Q (Q=Qrill) har vært på markedet i mange år. Produktet inneholder en veldokumentert komponentpakke som støtter fiskens fysiologi, vekst og helse, og har sine sterke tilhengere. INTRO Q og INTRO Q+ vil derfor begge være tilgjengelige i vårt sortiment i fortsettelsen.