BioMar lanserer global strategi

2. juni 2016

1.juni lanserte BioMar Group en ny global strategi kalt «Shaping the Future». Strategien skal styrke BioMars posisjon som en smidig spesialistleverandør av fôr til oppdrettsnæringen med en høy grad av tilpasningsdyktighet til lokale markeder.

Tidligere i år lanserte BioMar en revitalisert visjon:
«Vi er en innovatør som er viet til en effektiv og bærekraftig oppdrettsnæring» og et nytt slagord for konsernet «Vi fornyer oppdrettsnæringen».

I oppfølgingen av dette lanseres det nå en ny bedriftsstrategi. «Det har vært viktig for oss å utarbeide en strategi som er fundert på konsernets DNA, særlig på de fire pilarene som vår visjon hviler på: Innovasjon, Ytelse, Bærekraftighet og Samarbeid», forklarer konsernsjefen i BioMar Group, Carlos Diaz.

Carlos Diaz understreker at dette er det perfekte tidspunktet for lanseringen av den nye strategien:
«Vi har levert sterke økonomiske resultater i de siste par årene. Vi har oppnådd mange av de strategiske målene våre, og både vi og eierne våre – Schouw & Co – er villige og i stand til å investere ytterligere for sikre fortsatt fremgang.»

Utviklingen av den nye strategien har i stor grad involvert interessenter både innenfor og utenfor BioMar:
«Vi har vært spesielt lydhøre overfor kundene våre. Det er avgjørende for oss at vi både tar hensyn til kundens problemer i dag og utarbeider en strategi som er tilpasset deres planer for fremtiden. Nærhet til og tett samarbeid med kundene er en forutsetning for at vi – og de – skal lykkes. Ett av de nye initiativene er at vi ønsker å utnytte og videreutvikle vår smidighet og fleksibilitet til fordel for kundene våre.»

Et første skritt i strategien blir å styrke en del av BioMars kjernefunksjoner. «Vi har en svært slank og fleksibel organisasjonsstruktur med en høy grad av tilpasning til lokale markeder. For å sikre fortsatt vekst ønsker vi imidlertid å styrke vår innovasjonsevne på global basis og enkelte av virksomhetens supportfunksjoner samt generelt å utvide vår kapasitet til å gå inn i nye markeder og fôre ytterligere arter», forklarer Carlos Diaz.

Som et av de første tiltakene skal BioMar justere driftsmodellen og opprette tre markedsdivisjoner.

«Vår nye Salmon Division skal dekke alle våre laksemarkeder. Vår målsetning er å bedre effektiviteten og integreringen mellom disse markedene og ikke minst å styrke FOU-arbeidet innenfor en art som står for hoveddelen av vår omsetning og som samtidig er ekstremt viktig for utviklingen av nye løsninger for hele oppdrettsnæringen.»

Avdelingen for fremvoksende markeder, Emerging Markets Division, vil i starten være relativt liten når det gjelder omsetning. Likevel ser Carlos Diaz på denne nye divisjonen som et av de viktigste midlene til å sikre fremtidig vekst for BioMar: «Vi holder på å bygge et nytt anlegg i Kina og vi ser store muligheter i Kina og andre asiatiske markeder, samt i Latin-Amerika. For å dra mest mulig nytte av disse mulighetene trenger vi å styrke koordineringen og båndene mellom forretningsenhetene og forbedre gjennomføringskraften vår.»

BioMars tredje nye markedsdivisjon er EMEA Divisionen som dekker Europa, Midtøsten og Afrika. Dette er en fortsettelse av BioMars tidligere markedsregion for det europeiske kontinentet. «I inneværende uke starter produksjonen i det nye anlegget vårt i Tyrkia. Samtidig har vi sett en vesentlig forbedring i situasjonen i Hellas, og regionen som helhet har levert gode resultater. Med disse nye tiltakene ønsker vi å konsolidere og styrke vår markedsposisjon i dette viktige området», konkluderer Carlos Diaz.