BioMar lanserer ORBIT, spesialfôret for resirkuleringsanlegg

9. mars 2015

Med den raske veksten i utbyggingen av resirkuleringsanlegg har BioMar besluttet å implementere ORBIT konseptet i settefiskfôr til laks. ORBIT er rettet mot de spesifikke utfordringene ved produksjon av laksesmolt i resirkuleringsanlegg - RAS. 

Et foretrukket konsept for ørret, nå videreutviklet for laks

I kontinental Europa har BioMars ORBIT konsept lenge vært det foretrukne fôret til oppdrett av porsjonsørret i RAS anlegg.

- Vi har tatt erfaringene fra ORBIT til ørret og videreutviklet disse til ORBIT for laks, sier BioMars produktsjef for settefiskfôr Kristian Tuff Carlsen.

- ORBIT blir presentert for norske produsenter av laksesmolt på kundemøter i løpet av våren, med deltakelse av spesialister fra BioMars globale resirkulerings team.

Fokus på vannkvalitet

- Det nye fôrkonseptet leverer høy tilvekst og gir optimal vannkvalitet med minimal belastning på biofilteret. Resultatet er at vi kan redusere både nitrogenbelastningen og mengden av organisk materiale i vannsøylen, samt fjerne fekalier i slamkjegler og mekaniske filtre enklere. Dette forbedrer vannkvaliteten og øker kapasiteten til biofilteret.

- Våre forskere har avdekket svært interessante koblinger mellom prosess/råvarer/ernæring og fekaliestruktur. Med ny kunnskap er ORBIT en helt unik diett for smolt i resirkuleringsanlegg. ORBIT vil tillate en økt produksjon i RAS anlegg og utgjøre en betydelig forskjell for oppdretter, konkluderer Kristian Tuff Carlsen.

Høyteknologi innen fiskeernæring

- I september er BioMar igjen hovedsponsor for den nordiske RAS workshop, som i år finner sted i Molde. Workshopen vil samle resirkulerings eksperter fra hele verden og BioMar ser frem til dette forum for erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom fiskeoppdrettere, forskere og andre nøkkelpersoner innen resirkuleringsteknologi, avslutter produktsjefen.

Kontaktperson

BioMar er en ledende leverandør av fiskefôr til akvakulturnæringen. 
BioMars hovedforretningsområder er fôr til laks og ørret i Norge, Storbritannia og Chile, og fôr til ferskvannsørret, havabbor og seabass/seabream i Europa.