BioMar lanserer spesialfôr til bruk ved badebehandling av fisk mot lakselus – focus lice Q

22. februar 2013

Badebehandling av oppdrettslaks med hydrogenperoksid mot lakselus er en effektiv og miljøvennlig behandlingsform. Denne behandlingen er imidlertid en påkjenning for fisken, og det kan gå hardt ut over både fôropptaket og fiskens ytre barrierer, som normalt beskytter mot sårskader og infeksjoner.

BioMar lanserer nå produktet Focus lice Q, som gir høyere fôropptak og bidrar til gjenoppbygging av slimlaget etter avlusing.

Focus lice for sterkere slimlag

Focus lice er et velkjent BioMar-produkt som bygger og forsterker det ytre slimlaget på fisken gjennom naturlige virkestoff. Dermed styrkes fiskens førstelinjeforsvar mot sår og infeksjoner. Dette er spesielt viktig når fisken utsettes for tøffe ytre påkjenninger, som for eksempel badebehandling med hydrogenperoksid. 

Høyere fôropptak og sterkere slimlag, raskere

BioMars produkter merket Q er tilsatt krill fra Aker BioMarine. Q står for QUICK, formålet er helt enkelt å øke appetitten og tilveksten. Med stimulering av appetitten og høyere opptak av fôr med virkestoff oppnås raskere restitusjon etter badebehandling. Den tilvekstforsterkede utgaven av focus lice heter focus lice Q.

Kompensasjon for tapt tilvekst

I et forsøk Nofima gjorde for Aker BioMarine ble opptaket av fôr med krill sammenlignet med fôr uten krill. Fôropptaket de tre første månedene i sjø ble registrert. Fôr med krill ga høyere fôropptak og tilvekst gjennom hele forsøket, men utslaget var spesielt stort den første tiden etter badebehandling mot lakselus.

Det er vanlig å sulte fisken før avlusning. Fisken kan også vise fôrvegring i etterkant av behandlingen, og i sum kan tilveksttapet være betydelig. Et fôr som øker appetitten kan derfor gi store fordeler i form av raskere restitusjon og kompensasjonsvekst.