BioMar med nytt og miljøvennlig fartøy

15. februar 2016

Som et ledd i fornyelse av flåten som transporterer fiskefôr har BioMar i samarbeid med NSK Shipping kontrahert enda et nybygg. Skipet skal eies og opereres av NSK Shipping. Rederiet eier fra før skipene ”MS Høydal” og ”MS Nyksund” som begge inngår i BioMars flåte.

”Større fartøy med moderne skrog og fremdriftsmaskineri senker fraktkostnadene og reduserer det miljømessige fotavtrykket, noe som har vært viktig i prosjekteringen av nybygget,” sier Tore Gunnar Wikdal i BioMar. ”MS Høydal” kom i 2012 med nye løsninger for bulklevering av fôr. Fartøyet var også det første gassdrevne i sitt slag, og er et viktig bidrag i BioMars satsing på miljøvennlige og bærekraftige løsninger. Denne gangen videreutvikler vi ”MS Høydal”, samtidig som vi kompletterer BioMars portefølje av skip for transport av fiskefôr.

Nybygget vil være et høyteknologisk fartøy, med topp moderne utstyrt på alle områder. Dette innebærer bl.a. et kostnadseffektivt og miljøvennlig LNG drevet fremdriftsmaskineri som leveres av Rolls Royce. Skipet vil utrustes med utstyr for effektiv og skånsom håndtering av fiskefôr, samt DP-system for optimal manøvrerbarhet. Skipet er designet i samarbeid med NSK Ship Design. Målsetningen har hele veien vært å skape en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning som tilfredsstiller fremtidige behov for BioMar og deres kunder. ”NSK Shipping er stolte over at BioMar på nytt har valgt oss som leverandør av sine ferdigvarer,” sier Kristian Høydal i NSK Shipping. 

  • Nybygget vil ha en lengde på 81,5 meter og laste 2.700 tonn fiskefôr. 
  • BioMar opplyser at skipet skal leveres fra Tersan Shipyard i Tyrkia i løpet av 2017. 
  • Dette er det samme verftet som bygget ”MS Høydal”.


Kontakt for mer informasjon: