Verdikjede-tilnærming til bærekraft

4. juli 2016

BioMar-gruppens bærekraftrapport 2015 skisserer selskapets ambisiøse mål og tiltak for å forme effektiv og bærekraftig global akvakultur i samarbeid med hele verdikjeden.

Carlos Diaz, CEO BioMar Group«Vi er spesielt stolte av å presentere vår årlige globale bærekraftrapport dette året da det virkelig dokumenterer vårt strategiske fokus på bærekraft og viser hvordan vi arbeider med partnere rundt bærekraft.

Vi oppgir ikke bare våre ambisjoner, men også våre prestasjoner så langt i fremtidsutformingen av en virkelig bærekraftig global akvakulturnæring med en tilnærming som omfatter hele verdikjeden,» sier Carlos Diaz, administrerende direktør i BioMar Group ved lanseringen av den nye rapporten.

Carlos Diaz påpeker at BioMar sammen med partnere i verdikjeden har besluttet å ta en proaktiv tilnærming til bærekraft.

«Vi har i BioMar for lengst antatt at dette proaktive sporet var den rette veien for næringen, mens tilnærmingen i industrien generelt har vært ganske reaktiv. Endringen vi nå ser er at våre partnere i verdikjeden også ser potensialet i samarbeid rundt bærekraft, og at vi sammen faktisk kan bringe budskapet om nye produktkonsepter basert på bærekraft helt til fram til sluttforbrukeren.»

Administrerende direktør i BioMar Group ser dette som en svært positiv utvikling: «Det faktum at vi nå kan bærekraftsoptimalisere dietter og dokumentere det i verdikjeden tillater våre kunder å bedre posisjonere sine produkter i det voksende markedet for bærekraftige matvarer, og dermed endelig få en positiv tilbakebetaling på investeringer i mer bærekraftige produksjonsmetoder.»

Carlos Diaz understreker viktigheten av åpenhetskultur i en tid når forbrukerne begynner å innse at fisken de spiser produseres i akvakultur: «som industri blir vi utfordret av media, NGO’er og av myndigheter. Vi har en veldig god historie å fortelle, og for å fange verdien vi skaper så vi må dokumentere og vise hva vi gjør.»

Gruppens bærekraftrapport for 2015 er en integrert rapport

«Den forteller historien om BioMar; hvem vi er og hva vi gjør, vår hensikt, strategi, styrings- og forretningsmodell, sammen med vårt bærekraftprogram og -ambisjoner. Rapporten refererer til GRI G4-retningslinjene og har som mål å gi våre interessenter et helhetlig bilde av selskapet og dens fremtid,» konkluderer Carlos Diaz.