BioMar og Tongwei bekrefter endelig samarbeidsavtale

21. august 2015

Den 18. august undertegnet BioMar Group og kinesiske Tongwei Co. den endelige samarbeidsavtalen om etablering av et felles fiskefôrselskap i Kina. Det nye selskapet skal levere høyytelsesfôr til bruk i den økende produksjonen i Kina av fiskearter med høy verdi.

“Siden intensjonsavtalen ble undertegnet på vårparten har vi utvidet avtalen og nå som den endelige kontrakten er signert kan vi gå videre til neste fase som er å igangsette byggingen av den første BioMar-Tongwei fôrfabrikken i Kina,” sier konsernsjef i BioMar Carlos Diaz.

Den første fôrfabrikken skal bygges i det østlige Kina og vil få en kapasitet på ca. 100.000 tonn.

“Vårt mål er å bli operative og igangsette produksjon til neste år ved å trekke veksler på erfaringene til både BioMar og Tongwei innenfor fabrikkutforming- og konstruksjon. I mellomtiden vil vi tilby BioMar-dietter til det kinesiske markedet gjennom samarbeidsavtalen,” forklarer Carlos Diaz.

Å få tilgang til det kinesiske markedet og innlede samarbeid med et av verdens største fiskefôrprodusenter er et stort skritt i riktig retning for BioMar. Ifølge Carlos Diaz er dette av stor betydning for å kunne levere på målene som er definert i BioMars globale strategi “Beyond the limits”.

“Vi er glade for at BioMar snart kan tilby høyytelsesdietter til kunder på et av verdens viktigste oppdrettsmarkeder. Jeg er overbevist om at dette vil gi muligheter for ytterligere ekspansjon for BioMar i Sørøst-Asia,” sier Diaz.

Carlos Diaz understreker betydningen av at BioMars kunnskap og ekspertise gjøres tilgjengelig i et hurtigvoksende marked som selger høykvalitets- og høyverdiprodukter i Kina: “Vi har en lang tradisjon med å utvikle dietter som sikrer det optimale økonomiske resultatet for fiskeoppdrettere og som samtidig er miljøvennlige”.

Han forklarer at BioMar har sine røtter i Danmark, som har verdens strengeste miljølovgivning og med svært avanserte matsikkerhetsstandarder. Her måler oppdrettere fôrytelse på en svært presis måte.

“Dette sammen med vår solide plattform i laksemarkedet, har gitt oss unike forutsetninger til å betjene markedet for høyverdiprodukter. Vi mener at denne ekspertisen vil vise seg å være av stor verdi i Kina i de kommende årene.” 


Målet for BioMar-Tongwei i de nærmeste årene er å benytte erfaringene som høstes fra dette første samarbeidsprosjektet til å etablere ytterligere produksjonsenheter i Kina.