BioMar på Karmøy setter kapasitetsrekord

24. oktober 2017

Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy. Den nye linjen - Linje 3 - har en årlig kapasitet på 140 000 tonn fiskefôr og øker kapasiteten på Karmøyfabrikken med hele 70%. Linje 3 får en av verdens aller største timekapasiteter på èn produksjonslinje.

«Vår nye produksjonslinje blir et vesentlig tilskudd til vår virksomhet. Det er en meget avansert linje hvor vi har søkt å finne de globalt beste løsninger for en effektiv og bærekraftig produksjon av fremtidens vekstfôr» sier Jan Sverre Røsstad, sjef for BioMar Groups Salmon Division.

Tunge investeringer

«Vi har investert 436 millioner NOK på Karmøy i forbindelse med bygging av produksjonslinje 3, med tilhørende infrastruktur, hjelpesystemer, nye laboratorier og kontrollrom» fortsetter Røsstad. «Fabrikken har nå en betydelig årskapasitet med over 340 000 tonn ferdig fiskefôr, og det håndteres dermed rundt 680 000 tonn råvarer og ferdigvarer i tilknytning til virksomheten. Det er derfor mye som følger med et slikt anlegg. Tilknyttet produksjonslinjen er det eksempelvis bygget et høyeffektivt behandlingsanlegg for luft som tar hånd om all prosess-luft fra fabrikken med 4 vasketårn som bruker kaldt sjøvann til luftvasking. Prosesskjøling til produksjonslinjen hentes også fra dette sjøvannet som bidrar til svært energieffektiv og miljøvennlig kjøling.»
Røsstad legger til at BioMar har lagt svært stor vekt på å finne de beste løsningene som er å oppdrive; «Våre leverandører er utvalgte hi-tech bedrifter fra hele verden, utviklere av avansert og bærekraftig teknologi for prosessering og prosesstyring.»

Hvorfor satsing på Karmøy?


«Vår videreutvikling av Karmøy er noe som følger naturlig av fordelene området har å by på. Svært mye var godt tilrettelagt for en ny og effektiv kapasitetsutvidelse her, slik som naturgass tilgjengelig i rørledning, råvareleverandør lokalisert i umiddelbar nærhet, direkte tilgang til inn- og utskipingshavn, bulkterminal for råvarer i umiddelbar nærhet og lokale kompetansemiljøer. Med bakgrunn i de naturlige fordeler samt våre store ambisjoner for utvikling av det lokale kompetansemiljøet, var valget av Karmøy enkelt» avslutter Jan Sverre Røsstad.