BioMar presenterer ny ledelsesstruktur

6. juni 2016

I fortsettelsen av lanseringen av den nye bedriftsstrategien «Shaping the future» presenterer nå BioMar Group et nytt lederteam.

 

Jan Sverre Røsstad, Vice President BioMar North Sea

Det nye lederteamet består av Carlos Diaz, konsernsjef, Mogens Stentebjerg, finanssjef, og tre Vice Presidenter: Jan Sverre Røsstad, Ole Christensen og Henrik Aarestrup.

« Jeg har stor tillit til at det nye teamet vil gjøre oss i stand til å styrke vår posisjon som en smidig spesialistleverandør av fôr til oppdrettsnæringen med en høy grad av tilpasningsdyktighet til lokale markeder. Teamet består av svært dyktige ledere med sterk ledelsesbakgrunn, en solid forståelse av oppdrettsnæringen og profiler som utfyller hverandre », sier Carlos Diaz.

Som en midlertidig løsning skal Carlos Diaz personlig overta ledelsen av Salmon Division. Jan Sverre Røsstad, nåværende Vice President i BioMar North Sea, vil fokusere mer på BioMars virksomhet i Chile for å igangsette prosessen med å skape sterkere bånd mellom BioMars to største markeder i Chile og rundt Nordsjøen.

Ole Christensen skal lede den nye EMEA Division som overtar etter BioMars nåværende Europa-divisjon, som han også har ledet. Før dette hadde Ole Christensen ansvaret for FoU for BioMar Continental Europe og han har i tillegg omfattende erfaring med alle sider av fôrbransjen, fra innkjøp og produktutvikling til forretningsledelse.

Henrik Aarestrup flytter fra stillingen som BioMars Global Marketing Director til stillingen som Vice President for BioMars avdeling for fremvoksende markeder, Emerging Markets Division. I tillegg til sine oppgaver som leder for markedsføring har Henrik Aarestrup vært ansvarlig for utviklingen av forretningsplaner- og strategier for flere BioMar-selskap i forskjellige deler av verden. Med omfattende kunnskaper om hele BioMars organisasjon samt lang erfaring i internasjonal ledelse blir hans rolle å binde sammen fremvoksende markeder med resten av organisasjonen og skape det nødvendige trykket for å lykkes i disse markedene.

Mogens Stentebjerg, BioMars mangeårige finanssjef, fortsetter i lederteamet.