BioMar tror på rensefisk mot lus og satser tungt på spesialfôr

25. november 2014

Som en av verdens største fôrleverandører er BioMar Group en ledende leverandør av fôr til marin fisk, bl.a. i Middelhavsregionen. Nå er det første BioMar-fôret til rensefisk straks å finne på det norske markedet, Symbio Maintenance.

Fôr med krill til kresen berggylte i oppdrett

"Utvikling av fôr til berggylte har pågått siden satsingen på rensefisk startet i 2011, bl.a. med kontrollerte forsøk på denne arten i oppdrettskar. Resutatet er Symbio Maintenance. En av de store utfordringene med leppefisk er at de er meget kresne. Derfor er nettopp dette produktet bygget opp med en høy innblanding av smaksattraktanter.

Vi bruker Qrill fra Antarktis, en hovedkomponent i BioMars ytelsesforsterker QUICK." Dette sier Produktsjef marin fisk BioMar, Kristian Sørebø.  

Rensefisk som spiser tar mer lus

"Observasjoner fra nye arbeider i felt viser at beiteadferden hos rensefisk er en enten – eller adferd. Mage- og tarmsystemet på leppefisken ble i disse undersøkelsene funnet å være enten tomt – eller med innhold av fôr, groe og lus. Dette indikerer at fisk som spiser fôr også tar mer lus", fortsetter Sørebø.

Fokus på overlevelse og fiskevelferd

"I perioder med lite lus og groe vil rensefisken ha dårlig mattilgang, noe som kan forårsake svinn. Fôring et et innlysende tiltak. Akvakulturloven gir forøvrig pålegg om fôring av fisk i fangenskap, og økt overlevelse vil kunne avlaste fangst av villfisk", påpeker Sørebø.

"Symbio Maintenance gir fisken et godt tilskudd i perioder med lite mat, som om vinteren. Fôret er ernæringsmessig velbalansert, og forsterket med spesifikke vitaminer og mineraler i tillegg til krill. Vi mener kort og godt at bedre rensefiskvelferd gir økt beiting på lus", avslutter produktsjefen.