Bruk krill for å ”kickstarte” vårfisken

10. mai 2013

Krill i smoltfôret stimulerer appetitt og fôropptak. Med et fôr som smaker bedre stimuleres smolten til å spise mer, og fisken tar ut maksimalt av vekstpotensialet. Dette er enda viktigere når sjøtemperaturene er lave, som nå. Resultatet er en større og mer robust fisk utover høsten og vinteren.

På grunn av den svært kalde vinteren 2012/2013 ligger sjøtemperaturene fortsatt lavere enn normalt. Dette gjør det ekstra viktig å gi vårsmolten en god start. Ved lave temperaturer er fisken tregere og har lavere fôropptak. Dette er ugunstig både for daglig tilvekst og omløpshastighet i anlegget. Under slike omstendigheter er det svært gunstig å bruke krill i fôret.

I kontrollerte forsøk er det vist inntil 30% tilvekstforbedring med krill i fôret til liten fisk. Storskala uttesting av krill ved utsett på lokalitet hos kunde ga eksempelvis en gjennomsnittlig utfôring på 2,7% den første måneden i sjø, og rekordstor fisk ved veiing i desember.

Kostnaden ved å bruke krill i startfasen er meget lav sammenliknet med gevinsten, fordi en kun bruker 1-2 % av fôret i perioden etter utsett. En liten økning i fôropptak i denne perioden gir store utslag på slaktevekt, noe som betyr mye ved de høye lakseprisene som spås for de neste to årene.

BioMars fôrtyper med krill er merket Q - for QUICK tilvekst.