Coronaviruset – slik jobber vi for å sikre våre leveranser til deg

For å sikre en normal leveringssituasjon til våre kunder har BioMar iverksatt en rekke tiltak.

Generelt:

  • Generelle tiltak innbefatter hjemmekontor for alle ansatte som ikke er tilknyttet produksjonen ved våre to fabrikker, samt bruk av online møtesystemer for å opprettholde kommunikasjon internt og med våre kunder og samarbeidspartnere.
  • Iverksatt utvidede hygienetiltak i kantine, fellesrom, toalett, garderober mm.
  • Eksterne leveranser til fabrikkene (råvarer, utstyr, materiell mm) som kommer med bil underlagt egen rutine mht. kontakt med egne ansatte
  • Nye og utvidede tiltak vil bli fortløpende vurdert.

Produksjon og distribusjon:
Vi har gjennomført en risikovurdering i verdikjeden, og innført en rekke forbyggende initiativer i produksjon og logistikk. Dette gjør at produksjonen ved våre to fabrikker på Myre og Karmøy går som normalt. All fôrlevering går som vanlig.

Forsyning av råvarer:
For å opprettholde vår leveringsevne har vi hyppig og målrettet dialog med alle våre leverandører. Allerede i januar gjorde vi grep for å sikre tilgangen på råvarer fra Kina, og økte våre lager av disse.

Ta gjerne kontakt med din kundeansvarlige for ytterlig informasjon.