Ekstra beskyttelse av oppdrettsfisken om vinteren

12. desember 2014

På de laveste sjøtemperaturene oppstår spesifikke produksjonsproblemer. De fleste oppdretterne har et klart bilde av vinterproblemene som erfaringsmessig inntreffer, og hvordan disse skal håndteres. BioMar mener målrettet bruk av fôr med biofunksjonelle komponenter kan være et viktig bidrag.

Styrking av fisken før vinteren

”Det handler om å bygge helhetlig robusthet inn i fisken for å møte vinterens utfordringer. Dietter som både styrker fiskens indre og ytre forsvar er å anbefale”. Dette sier Gunnar Molland, Produktsjef Fiskehelse BioMar. ”Vårt produkt Primo er laget for å gjøre fisken mer robust ved styrking av bl.a. det uspesifikke immunforsvaret. Primo har vist positive effekter med flere relevante sykdoms-agens i oppdrett, på flere oppdrettsarter og flere kontinenter”, fortsetter Molland.

Fôring mot vintersår

”På lave sjøtemperaturer kan oppdrettsfisk få betydelige innslag av vintersår, en alvorlig plage som også kan gi betydelig kvalitetstap. Primo styrker også slimlaget”, sier han videre. ”Dette er fiskens ytre barriere mot infeksjoner og parasitter.

Primo er et påkostet produkt med  bredt virkeområde, men vi leverer også et mer spesialisert  produkt mot vintersår. Dette er Focus Winter, som brukes mye i de kaldeste landsdelene”, avslutter Molland.

Avsender