Ekstremt laksefôr på trappene

17. august 2017

BioMar vil i løpet av høsten lansere sitt nye vekstfôr Extreme Line. Det nye produktet forventes å gi en raskere tilvekst enn det som hittil er kjent.

 

Tilvekst lønner seg bedre enn noen gang

Vedvarende høye laksepriser har gjort tilvekst mer lønnsomt enn noensinne. Produksjonstid har også blitt viktigere for bedre utnyttelse av kapasiteten i anleggene, og for å redusere eksponeringstiden for lus og sykdomsorganismer i sjøen. Denne situasjonen har gitt rom for et enda kraftigere vekstfôr.

 

Markedets kraftigste videreutvikles

De fleste oppdrettere vil kjenne produktet Power, det mest potente produktet i markedet over en lang årrekke. Den klassiske utgaven etterspørres nå i stadig økende grad.  Nå kommer neste generasjon, under produktlinjen Extreme Line. Produktet kommer i to varianter, Power Extreme 1000 og Power Extreme 2500.

Innovasjon med utfordringer

På grunn av svært høy næringstetthet er Power et produksjonsteknisk meget krevende fôr. Innovasjon innen prosessteknologi og råvareutvalg har vært nødvendig for å bygge det nye fôrkonseptet. Nå gjenstår uttesting i storskala.

Uttesting og lansering

Etter kommersiell uttesting hos interesserte oppdrettere forventes produktet lansert i full kommersiell skala mot årsskiftet. BioMar stiller med forsøkskompetanse hos interesserte som måtte finne at storskalaforsøk måtte passe inn i selskapets driftsopplegg.