Foods of Norway – BioMar viktig partner og bidragsyter

27. november 2014

I knivskarp konkurranse med 56 andre søkere ble NMBU og Foods of Norway valgt ut som ett av 17 Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret har allerede vakt internasjonal oppmerksomhet. BioMar er en av partnerne i Foods of Norway og har store forventninger til at senteret vil utvikle nye attraktive og bærekraftige råvarer til bruk i fiskefôr.

Foods of Norway har som mål å utvikle miljøvennlig og framtidsrettet fôr fra naturressurser som i seg selv er uegnet som mat for mennesker. Det er skog, makroalger (som tare) og biprodukter fra fiskeri- og landbruksnæringen som skal omdannes til høyverdige fôrråvarer.

BioMar vil være en pådriver for at utviklingen av bærekraftige fôrråvarer fra disse ressursene skjer i samsvar med de spesielle behov som er innen fiskefôr og være med å bidra til vekst og økt verdiskaping i norsk fiskeoppdrett.

Utfordrende forskning

Senteret tar sikte på å utvikle nye fôrteknologiske løsninger vha. bioraffinering og annen avansert prosessering for å bedre fôrutnyttelsen. I tillegg til nye fôrressurser og fôrteknologiske løsninger skal det gjøres et grundig arbeid for å kunne bedre fôrutnyttelsen gjennom avl. Som partner vil BioMar dermed også være med på å utvikle framtidsrettede fôr til fisk med et forbedret genetisk potensiale.

Store forventninger

Den potensielle verdiskapningen ved økt fôreffektivitet og bruk av nye fôrressurser vil sikre vekst og konkurransefortrinn for alle industrielle partnere. Foods of Norway vil også bidra til å styrke vår nasjonale matsikkerhet, den nye bioøkonomien og forbedre bærekraften langs hele produksjonskjeden fra tilgjengelige naturresurser til matvarer av høy kvalitet. Prosjektet vil i tillegg bidra til å minimere miljøpåvirkningen. Dermed passer dette meget godt inn i BioMars bærekraftkonsept «BioSustain».

Foods of Norway

Senterets leder er Professor Margareth Øverland ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved NMBU. Foods of Norway-konsortiet består av ni akademiske og 15 industrielle partnere og har et totalbudsjett på over 200 millioner kroner fordelt over 8 år. BioMar vil være en aktiv og viktig partner i dette arbeidet og vil med sitt forskerteam spesielt bidra innenfor fôrteknologi, fysiologi, ernæring og helse, samt ressursøkonomi og bærekraftsanalyser.