Oppstart av BioMars forskning på fôr ved forskningssenteret ATC Patagonia

8. februar 2017

BioMar Group har utarbeidet et omfattende program for konsernets forskningsaktiviteter på forskningssenteret ATC Patagonia i Chile. Hovedvekten blir lagt på innovative FoU-prosjekter av interesse for den globale oppdrettsnæringen innenfor områdene fiskeernæring- og helse.

I oktober 2016 undertegnet BioMar Group en avtale med Aqualnnova om kjøp og bruk av 30% av selskapets forsknings- og utviklingssenter for oppdrett i Lenca i Chile. Dette initiativet er nå formalisert og senteret er omdøpt til Aquaculture Technology Centre Patagonia (ATC Patagonia).

Håvard Jørgensen, BioMars Global Director for FoU sier: - Vi ser frem til å tilføre nyvinninger til oppdrettsnæringen og innen oppdrettsfôr ved å utnytte forskningsressursene som vi har tilgang til både i Chile og andre steder i verden. Vi har utarbeidet et omfattende program for forskningsprosjekter og på dagsorden for 2017 står forskning på fôr beregnet på ferskvanns- og saltvannsarter, der det fokuseres på kunnskap om råvarer, bygging av fôrmodeller og helseaspekter, hovedsakelig på Salmon Rickettsial Septicaemia (SRS) som har forårsaket omfattende tap for lakseoppdrettssektoren, også andre steder enn i Chile.

BioMar har lenge samarbeidet med eksterne forskningspartnere med sikte på å oppnå fremragende resultater, og BioMars interne FoU-anlegg har gradvis blitt utvidet. ATC Patagonia inngår nå i BioMars globale nettverk av forskningssentre.

Jørgensen understreker verdien av ATC Patagonia: - Arbeidet som BioMar planlegger å utføre ved ATC Patagonia vil bli transversal og dekke ulike behov for forskjellige arter og oppdrettsforhold der vårt fôr benyttes. Vi har valgt å investere i dette forskningsanlegget fordi vi er overbevist om at det er perfekt egnet til å levere viktige bidrag til løsningen av flere av utfordringene som oppdrettsnæringen står overfor. ATC Patagonia kommer til å redusere tiden fra forskningsresultat til marked, noe som vil gjøre oss mer fleksible og robuste – til fordel for våre kunder.

BioMar og AquaInnovo deler forskningsressursene på ATC Patagonia, den sørlige halvkulens mest komplette og moderne forskningssenter innenfor fiskeoppdrett. Forskningskapasitet som ikke utnyttes av BioMar vil bli gjort tilgjengelig for utviklingsstudier og forskningsprosjekter gjennom AquaInnovo.