Global leder for forskning på fiskehelse

1. juli 2016

BioMar satser tungt på forskning og produktutvikling. Fiskehelse er et høyt prioritert satsningsområde. R&D Group Manager Health Elisabeth Aasum leder nå denne aktiviteten fra Trondheim, for hele BioMar Group.

Elisabeth Aasum, BioMar R&D Group Manager HealthDet er mange utfordringer innen dette fagområdet sier Elisabeth Aasum, men også mange problemer det går an å løse.

Vi har gjort store framskritt på fiskehelsesiden de senere årene fortsetter hun, men har mer i «pipe-line». BioMar har bl.a. forsket mye på effekter av fettsyrer i fiskefôr, f.eks. fra krill, men det er ikke alt vi publiserer fortløpende. For eksempel så jeg i nyhetene onsdag at en annen fôrleverandør lanserte Camelinaolje som en stor nyhet i fiskefôr. Denne råvaren kjenner BioMar godt til smiler hun.

På vår side er vi opptatt av hvordan vi kan mikse mange råvarer og oppnå optimale fettsyreprofiler for vekst og helse.

De siste fem årene har Elisabeth jobbet som produktutvikler i BioMar. Til sammen har hun 15 års erfaring innen fiskefôr og fiskehelse, både innen markedsarbeid og forsking. Før ansettelse i BioMar var hun ansatt i FHF og etablerte rekrutteringsprogrammet "Sett Sjøbein", i regi av departementet.

Elisabeth ble uteksaminert fra Universitetet i Tromsø som Fiskehelsebiolog, med fordypning innen virologi.

Har du et motto når du nå skal lede et globalt forskningsteam på helse spør vi til slutt. 
«Let’s innovate aquaculture» svarer Elisabeth kontant.