Global satsing på fiskehelse gir helhetlig strategi for bruk av helsefôr til laks i Norge

3. mars 2014

BioMar Group er en av de tre store i verden på fiskefôr. I denne aktiviteten utvikles fôr til et stort antall oppdrettsarter. Forskningen er en tett samordnet, global aktivitet med store synergier. Forskning på én fiskeart har svært ofte stor relevans for en annen, ikke minst på helsesiden.

Et komplett sortiment helsefôr i alle markeder

«BioMars mål er å tilby oppdretterne et komplett sortiment helsefôr som dekker hele produksjonsforløpet og har god effekt mot de alvorligste produksjonslidelsene i alle markeder», sier Gunnar Molland. Han er veterinær med lang fartstid og Produktsjef Fiskehelse i BioMar Norge. «Oppskriften er kombinert bruk av fôr som forebygger og fôr som bidrar til restitusjon. Vi forsker og dokumenterer på mange fiskearter over hele verden», sier han.

Ny produktkatalog 2014 - med helhetlig strategi for bruk av helsefôr til laks

«I BioMars nye produktkatalog SMARTfeed 2014, presenteres en helhetlig strategi for bruk av helsefôr til laks», sier Molland. «Våre forebyggende produkter intro og primo, samt restitusjonsfôret actio Q, er virksomme mot de vanligste sykdomstilstandene i Norge. De spesifikke focus diettene kommer i tillegg, focus lice til forebygging av lakselus og bygging av slimlag - og focus winter mot vintersår».

Nytt satsingsområde innen fiskehelse - sirkulasjonsproblemer

«BioMar starter nå omfattende storskalauttesting av et helt nytt helsekonsept med hjertehelse og forebygging av sirkulasjonsproblemer hos oppdrettsfisk i fokus, et problemområde som mottar stadig større oppmerksomhet», avslutter Molland.

BioMars Helsegruppe

BioMars Helsegruppe består av 5 fiskehelsespesialister i flere land, med nasjonale produktsjefer tett tilknyttet denne gruppa.