Globalt samarbeid for økt bærekraft i oppdrett

25. juni 2014

Global Salmon Initiative

Verdens 15 ledende produsenter av oppdrettslaks har tatt et felles initiativ for å oppnå store og varige framskritt for en mer bærekraftig vekst, Global Salmon Initiative (GSI). GSI jobber for å tilby en bærekraftig kilde til sunn mat fra en sterkt voksende oppdrettsproduksjon, samtidig som påvirkningen på miljøet reduseres og selskapenes sosiale bidrag øker. GSI-selskapene er representert i Chile, Canada, Norge, Færøyene og Skottland. Med GSI ønsker de største et tettere samarbeid og større åpenhet for å skape forbedringer utover det den enkelte greier alene.

Forpliktende samarbeid 

Medlemmene i GSI forplikter seg til betydelige forbedringer mot en mer bærekraftig drift. De har valgt Aquaculture Stewardship Council’s (ASC) standard for lakseoppdrett som rammeverk og referanse for styring og rapportering av framskritt. Standarden setter både miljømessige og sosiale krav som bl.a. også dekker dyrevelferd. Sertifiseringen foretas av en uavhengig tredjepart. Oppdrettsanlegg som møter kravene i ASC’s miljøstandard kan bruke ASC-merket på sine produkter. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.

BioMar gjør ASC-sertifisering enklere 

BioMar ønsker å være en aktiv partner i optimalisering av bærekraft. Metodikken i BioMars forbedringsprogram BioSustain gir oppdretterne det beste utgangspunktet for økt bærekraft og minimert bærekraftrisiko ved å ta i bruk sertifiserte metoder for analyser, måling og forbedring. Metodikken for «beste praksis» lar seg lett tilpasse kravene for ASC-sertifisering og legge grunnlaget for å oppnå denne. 

Kontakt