Krill i fôr til laks reduserer skadelige effekter av PD

16. august 2017

I NFR-prosjektet Antics II er det i smitteforsøk med SAV-3 virus dokumentert at høy inklusjon av fosfolipider fra krill bidrar til å holde tilveksten oppe gjennom PD-utbrudd.

PD – Pancreas Disease

PD er en virussykdom forårsaket av SAV-virus som angriper bukspyttkjertelen (pancreas), skjelettmuskulatur og hjerte. Pancreas produserer fordøyelsesenzymer fisken trenger for å bryte ned fôr til næringsstoffer som kan tas opp over tarmen. PD-utbrudd påvirker fôrutnyttelse og tilvekst svært negativt. På grunn av fettinnhold i faeces hos angrepet fisk kan det ofte observeres «flyteskit» i merdene.

Forsøket

Forsøksfisken ble pre-fôret av Nofima på Sunndalsøra og deretter satt i smitteforsøk hos Veso på Vikan. Den ble pre-fôret 8 uker med tre ulike dietter, fra høy inklusjon av fosfolipider fra krill i fôret til kun fiskeolje. Videre ble fisken akklimatisert i 2 uker etter ankomst Vikan, deretter SAV3-smittet med prøvetaking ved 0, 4 og 10 uker.

Løfterikt resultat

Forsøket viste at fisk fôret med fosfolipidrik krill holder veksten oppe på tross for skadet pancreas. Bakgrunnen ligger trolig i endret absorbsjons- og distribusjonsrute for fettstoffene (lipidene) i fisken.

Qardio


BioMars produkt Qardio er designet med høyt fosfolipidinnhold og har særlig sin berettigelse når sykdom er under utvikling. Det anbefales tatt i bruk ved de første symptomene på klinisk sykdom, eller ved viruspåvisning på et tidspunkt det er sannsynlig at sykdomsangrep er nært forestående.