Krill i fôret de siste 6 - 8 ukene før slakt kan gi betydelige gevinster

4. november 2014

Det er gammelt nytt at krill i fôret øker fôrinntak og tilvekst hos oppdrettslaks. Denne kunnskapen ligger til grunn for BioMars anbefaling om bruk av krill til all fisk under 1 kg.

Nå viser både forsøk og fullskala drift at det er like lønnsomt å bruke krill i fôret til den store fisken. Med fôring de siste 6 - 8 ukene før slakt kan det oppnås merkbart høyere slakte- og filétutbytte. I tillegg bedres slaktekvaliteten.

Sterkt økende interesse for krill

"BioMar opplever en sterkt økende interesse for krill i fôret", sier Lars Thomas Poppe - produktsjef i BioMar. "En betydelig og økende andel av vårt totalsalg selges nå med tilvekstforsterkeren QUICK - som bl.a. inneholder krill.

Våre kunder har forlengst konstatert at QUICK øker fôrinntaket og tilveksten hos liten fisk. Nå ser de at dette også gjelder for den største fisken, og kjøper QUICK til denne i tillegg. Grunnen til salgsøkningen er enkel, dette lønner seg. Vi kaller det QUICK FINISH", avslutter Poppe.

Forsøk med slaktefisk

I et større prosjekt i kommersiell skala ble laks fôret med QUICK sammenlignet med fisk fôret uten. I forsøket ble det undersøkt slaktet fisk fra flere oppdrettsselskap, totalt 260 fisk fra 14 ulike merder. Fisken ble slaktet fra mai 2013 til januar 2014, og analysert av Nofima. QUICK-fisken hadde høyere slakteutbytte og høyere filétutbytte. Fastheten i filéten var større og filétspaltingen var lavere hos denne fisken.

Langsiktig samarbeid

BioMar og Aker BioMarine har et langsiktig samarbeid om utvikling og dokumentasjon av fiskefôr med bl.a. krill, det såkalte QUICK-konseptet, som øker fôrinntaket og tilveksten hos oppdrettslaks. De to bedriftene har også et tett samarbeid om nye helsekonsepter basert på