Krill setter fart på høstsmolten – start nå!

16. september 2013

Fôr med krill brukt fra utsett av høstsmolt øker appetitten, utfôringen og tilveksthastigheten. Selv med kortvarig fôring har vi ved fullskala drift registrert betydelig effekt – i mange norske oppdrettsanlegg. Med et fôr som smaker bedre stimuleres smolten til å spise mer, og tar ut maksimalt av vekstpotensialet.

Dette er svært viktig når det går mot høst, vinter og lave sjøtemperaturer. Krill i fôret fra start gir en vesentlig større og mer robust fisk når den kalde årstida kommer.

30% tilvekstforbedring

  • I kontrollerte forsøk er det vist inntil 30% tilvekstforbedring med krill i fôret til liten fisk.
  • Storskala uttesting av krill ved høstutsett på lokalitet hos kunde ga eksempelvis en gjennomsnittlig utfôring på 2,7% den første måneden i sjø, og rekordstor fisk ved veiing i desember.

Ikke merkostnad, men økt gevinst

Kostnaden ved å bruke krill i startfasen er meget lav sammenliknet med gevinsten, fordi en kun bruker 1-2 % av fôret i perioden etter utsett. En liten økning i fôropptak i denne perioden gir alene store utslag på slaktevekt, dette p.ga. renters rente effekten av tilvekstøkningen i starten. Det er virkelig godt nytt sammenholdt med de høye lakseprisene som spås for de neste årene.

BioMars fôrtyper med krill er merket Q - for QUICK tilvekst.