Mer robust smolt med bedre tarmhelse

6. oktober 2014

Overgangen fra ferskvann til sjø er en stor påkjenning for smoltens tarmsystem. Det er dokumentert svekket tarmhelse allerede fra 14 dager etter utsett i sjøen.

Smoltfôr fra BioMar inneholder spesifikke biofunksjonelle komponenter som kan bidra til å lindre skader i tarmen etter utsett. Dette kan bidra til høyere overlevelse av smolt i tidlig sjøfase.

Bactocell – for tarmhelse

Tarmen har svært viktige funksjoner i laksens overgang fra ferskvann til sjø. De tre viktigste er næringsopptak, osmoregulering og sykdomsforsvar. Biofunksjonelle komponenter i fôret kan forbedre miljøet i tarmen og påvirke både næringsopptak og sykdomsforsvar. Bactocell er en komponent som dokumentert har en slik effekt. Dette er den eneste probiotika som er godkjent til bruk i akvakultur av EU. BioMar bruker Bactocell i sine ferskvannsdietter, dette styrker tarmen for møtet med sjøvann.

BioSyn – pluss flere

BioMars helsefôr SMARTfeed inneholder en standardpakke av spesifikke biofunksjonelle komponenter, BioSyn. Disse komponentene virker enkeltvis og sammen, og bygger en sterkere fisk. BioSyn brukes sammen med Bactocell, Betaglukaner og tilvekstforsterkeren QUICK. Alle disse er biofunksjonelle komponenter, som kombineres forskjellig i hht. bruksområde. Dette kan være i forhold til ferskvann eller sjøvann, eller ulike produksjonslidelser.

Før og etter sjøsetting

SMARTfeed intro sikrer maksimal ytelse i settefiskanlegget, ved og etter transfer, og bidrar til at fisken er bedre utrustet til møtet med sjøvann. Det styrker fiskens tarmhelse, ytre barrierer, immunforsvaret, effekten av vaksiner og sikrer smolten sunn og hurtig tilvekst i sjøen.

  • Intro for settefiskanlegget er helsefôret inneholder BioSyn, Bactocell og Betaglukaner.
  • Intro Q for første sjøfase inneholder BioSyn kombinert med Betaglukaner og tilvekstforsterkeren QUICK.