Norges største, fornybare eksportnæring er bare i startfasen

21. februar 2013

I 2012 eksporterte Norge sjømat for nær 52 milliarder kroner. Uten at så mange har lagt merke til det, dyrker vi i dag over dobbelt så mye mat i havet som vi gjør på land. Norge er nå verdens største produsent av laks og det legger ikke beslag på mer plass enn Folgefonna isbre i Hardanger.

De som spådde at lakseoppdrett kunne bli et eventyr for bosetning og utviklingen langs kysten, fikk helt rett. Norsk oppdrettsnæring har på bare 40 år skapt godt over 20.000 arbeidsplasser i distriktene, uten subsidier, og Norge er i ferd med å bli verdens ledende havbruksnasjon. Men fortsatt er det noen utfordringer i form av parasitten lakselus og rømminger, selv om koden er i ferd med å knekkes.

Bedre utstyr og nye behandlingsmetoder har gitt resultater. I 2012 var det færre rømminger enn noe år før og i de siste årene har det kommet mange nye løsninger på luseproblemet. Spesialfôr som motvirker lusepåslag, avlusningsbad, spyling, laserbehandling, skjørt rundt merdene og bruk av leppefisk o.a. som spiser lus er noen av metodene som har en påviselig effekt.

Verden trenger mer mat

FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, anslår at vi innen 2050 må produsere dobbelt så mye mat som i dag for å dekke behovet til 9 milliarder mennesker. Kapasiteten på land er begrenset, men maten kan kanskje hentes i havet? Selv om 70% av kloden er dekket av vann, henter vi under 5% av maten vår der. Havrommet er lite utforsket. I fjor avdekket Havforskningsinstituttet hittil ukjente forekomster av krill i Sørishavet, som kan høstes i mengder tilsvarende ti ganger verdens totale fiske av torsk. Krill er en viktig ingrediens i fiskefôr og bidrar til at laksen vokser raskere.

Norsk laks løser ikke verdens ernæringsproblem, men norske oppdrettere beviser at mye mat kan produseres på liten plass og med lavt forbruk av ressurser. Laksen utnytter fôret svært effektivt og trenger i dag bare 1,2 kilo fôr for å vokse med ett kilo. Det er en brøkdel av hva som kreves til annen kjøttproduksjon. I Norge kan oppdrettsnæringen lett bli 5-6 ganger større enn i dag med en bærekraftig vekst.

Vi i BioMar er en av verdens største produsenter av fiskefôr og stolte over å jobbe med å foredle et produkt som Norge og verden trenger. BioMar er den første bedriften innen havbruksnæringen som er gitt bærekraftsertifisering av Det Norske Veritas. Fôret er omtrent halvparten av kostnadene med å oppdrette en laks og vi utvikler stadig nye fôrblandinger som reduserer sykdom og dødelighet, motvirker lus og øker veksten. Riktig fôring gir økt produksjon og bedre inntjening og legger derfor til rette for videre vekst. Det trenger både distrikts-Norge og verdens befolkning.