Nye kostnadseffektive og potente produktlinjer

3. juli 2013

BioMar lanserer nå produktlinjer med mer kostnadseffektive og potente fôr. Våre nye produkter er konstruert og optimert med BioMars Best Economic Performance modell.

Best Economic Performance er en databasert beregningsmodell som bl.a. benytter endringer i råvarepriser til optimering av fôrresepter for best økonomisk sluttresultat hos oppdretteren. Oppdretteren kan slik styre produksjonen mot sine egne ytelsesmål ved valg av produktlinjer, for hele eller deler av produksjonsforløpet.