Nytt simuleringsverktøy maksimerer inntjeningen

27. juni 2014

BioMar lanserer i disse dager en ny vekstfôrkatalog for laks, ”Når tilveksten teller mest”. En nyutviklet kost-/nytte modell simulerer inntjeningen ved ulike fôrvalg.

Ny kost-/nytte simulering

”Vi ønsker å hjelpe våre kunder til økt lønnsomhet, og kost-/nytte simulering er helt nødvendig for å overskue fôrvalgets betydning for inntjening i oppdrett. BioMars nye simuleringsmodell er brukt gjennomgående i den nye katalogen, og simulerer mange fôrvalg i ulike lakseprisscenarier”. Dette sier Henning Laugen, den ene av de to salgssjefene i BioMar Norge.

Øk inntjeningen

”Jakten på laveste fôrkostnad kan gjøre at oppdretterne taper millioner på valg av fôr med lav ytelse. I perioder med høye laksepriser kan mange øke inntjeningen dramatisk ved å velge fôr med høyt tilvekstpotensiale. Dette viser vi i den nye vekstfôrkatalogen”, sier Laugen.

Rask tilvekst og lav fôrfaktor

Reidar Heggdal, den andre salgssjefen i BioMar, sier følgende: ”Raskere tilvekst maksimerer inntjeningen så lenge lakseprisen er over produksjonskostnad. Vi anbefaler et fôr som gir rask tilvekst og lav fôrfaktor, samtidig. Maksimal produksjon kan også være et mål, men ikke alle klarer å utnytte ytelsespotensialet i fôr laget for dette”.

Anbefaler tilvekstforsterker

”En smart strategi er å velge en ytelsesforsterker for å toppe tilveksten, tilsatt fôret som vanligvis benyttes. BioMar anbefaler QUICK tilvekstforsterker, med bl.a. Antarktisk krill. Vi kan simulere effekten av tilvekstforsterkeren med vår kost-/nytte modell. Og spør bare våre kunder om QUICK-effekten i praktisk fôring”, avslutter Heggdal.