Prosesskunnskapen bestemmer fôrets ytelsespotensiale

18. desember 2015

I desember spesialnummer av Norsk Fiskeoppdrett har BioMar lagt ved et informasjonshefte om BRT – BIOMAR RETENTION TECHNOLOGY, en operasjonell kunnskapspakke BioMar har implementert i sin fôrproduksjon. Heftet inneholder bl.a. utdrag fra dokumentasjon som beskriver ulike effekter av de mange prosessparametrene som vi styrer for å få full utnyttelse av fôret. Med full utnyttelse mener vi en robust fysisk kvalitet som også er tilpasset fiskens fordøyelsessystem. Dette kan du lese mer om i informasjonsheftet.Bulktransport og utfôringssystemer

Fokus på pelletkvalitet har vært økende i industrien, ikke minst pga. bulktransport og større utfôringssystemer. Etter hvert har kravene til fôret blitt svært spesifikke, både mht. robusthet og ytelse i fisk. Et moderne fiskefôr skal ha høy fysisk kvalitet for å motstå slitasje og svinn i transport- og utfôringssystemer. Dette er en stor utfordring i seg selv. Samtidig skal fôret gi høy ytelse i fisken, noe som bare er mulig ved høyt opptak og maksimal utnyttelse av næringsstoff. Sistnevnte problematikk er også relatert til tarmhelse, som påvirkes både av fysisk kvalitet og fôringredienser.

BioMar Retention Technology BRT

Gjennom BioMar Retention Technology fokuserer BioMar på høy retensjon av næringsstoff fra råvarene. Det optimale fôret har en stabil balanse mellom høy robusthet ved håndtering - og høyt ytelsespotensiale i fisken, er videre konstruert for god tarmhelse og dermed maksimal retensjon av næringsstoff. BRT tar også hensyn til at ulike oppdrettsarter har ulike behov mht. pelletkvalitet, råvaresammensetning og fordøyelighet. Laks og ørret vil for eksempel fordøye det samme fôret med svært forskjellig «output». Med BRT tar vi ut det høyeste ytelsespotensialet av enhver fôrresept.

En kontinuerlig og systematisk prosess

BRT er en kontinuerlig og systematisk prosess for å øke kunnskapen om ernæring i relasjon til teknologi, produksjonsprosess, råvarer og pelletkvalitet. Vi bygger ny og integrert kompetanse om de ulike samspill mellom disse områdene. Det meste av BRT-materiell i informasjonsheftet er fra interne FoU forsøk, men i utviklingen av konseptet har vi hatt solide, eksterne partnere.

Kontakt BioMar for mer informasjon: