Global posisjon innen RAS

BioMar klar til å ta global posisjon innen RAS

RAS i landbaserte oppdrettsanlegg griper om seg. Nå står laksen for tur, med storstilte planer for anlegg over hele verden. I Norge forventes også en kraftig vekst med teknologien, i første omgang brukt til oppdrett av stor post-smolt. RAS-kompetansen er godt utviklet allerede, men det stilles meget spesielle krav til den viktigste innsatsfaktoren – fôret. BioMar er klar til å møte disse utfordringene. 

Forbedring av effektivitet og driftsstabilitet
Etter tiårs erfaring med resirkulasjonssystemer har BioMar solid erfaring med fôr og fôring i dette markedssegmentet på Kontinentet. Gode løsninger i denne typen anlegg kan forbedre effektiviteten og driftsstabiliteten betydelig, men nøkkelen er å vite eksakt hvordan fôret virker på vannkvaliteten, både før og etter at det er fordøyd av fisken. 

ORBIT
Utviklingen begynte allerede på slutten av 1980-tallet med et dansk markedsinitiativ innsiktet på det Europeiske kontinentet, først med fokus på effekten av fôr til oppdrett som utslippsfaktor i vannøkosystemet. Belønningen var en prominent miljøpris for produktlinjen Ecoline.  Senere kom lukkede anlegg med strengere og strengere krav til vannkvalitet i selve produksjonen. ORBIT var en realitet. I 2019 omfatter produktgruppen ORBIT mange produkter med høyt ytelsespotensiale for fisken, og minimal påvirkning på vannkvaliteten. 

Global Task Force på RAS
«Vi tar konsekvensen av at RAS i landbasert oppdrett er i sterk vekst, ikke minst på laks hvor BioMar Group satser tungt. Vi har derfor etablert en Global Task Force med alle RAS-ekspertene i konsernet. De kommer fra hele verden. Målet er at vi skal bringe spesialiserte ORBIT-varianter på markedet overalt hvor BioMar er representert.  Det er praktisk talt på alle kontinenter.»  Dette sier Carlos Diaz, CEO i BioMar Group. 

«Vi vil i nær framtid presentere flere nye produkter» fortsetter Diaz. «BioMar vil sikre at disse produksjonene utnytter sitt fulle potensiale innen bærekraftige rammer. Kanskje kan vi til og med doble deres produksjonskapasitet uten å øke presset på miljøet, villfiskbestandene og landbruksproduktene som inngår i fiskefôr.»