Nyheter

her er finner du alle våre historier og nyheter

Rekordfisk på Helgeland

LetSea har begynt å slakte H18-generasjonen med svært gode tilbakemeldinger fra Mowi sitt slakteri på Herøy. På grunn av uvanlig jevn og fin fisk ble det satt rekord i antall fisk slaktet og pakket pr time. Laksen var fôret på BioMar.

Over 98 % Superior

Slakteriet tar imot fisk fra flere omkringliggende oppdrettere. Av ulike årsaker er det ofte betydelig variasjon i størrelsesfordeling innad i ei merd. Det medfører mer sortering og handtering i slakteriet. «Vi slakta ut den første merda i oktober og på grunn av den jevne og fine fisken satte slakteriet rekord i antall fisk slaktet og pakket pr time. Når fisk fra merd to kom inn i november var bildet det samme. Superiorandelen endte på 98,9% både i oktober og november.» Dette sier slaktekoordinator Lars Norum på Herøy.

Svært god produksjon

Industritester og kvalitetsanalyser av fisken viste god tekstur og innfarging over snittet. Biologisk fôrfaktor i produksjonen var 1,05 og økonomisk fôrfaktor 1,07. Fôringsregimet var en kombinasjon av BioMar sitt vekstfôr samt helsefôret Control Gill Q. «Det er alltid artig når stødige kunder lykkes med å ta ut potensialet av fisk og fôr, så dette er vi meget godt fornøyd med,» sier Kjell Måsøval, produktsjef laks i BioMar.

Foto: BioMar