Sertifisert palmeolje – til teknisk bruk

28. mars 2014

Det har de siste dagene vært en del medieoppslag om bruk av palmeolje i fôr. BioMar bruker ikke palmeolje som næringskilde i fôret.

BioMars bruk av palmeolje er begrenset til å være teknologiske tilsetningsstoff for å forhindre fettlekkasje fra fôrpellets. Det betyr at palmeolje inngår som en komponent til å forsegle pelletsen for å holde næringsstoffene samlet.

BioMar har hele tiden vært åpen på denne bruken, noe som også er kommunisert til media og i vår Bærekraftrapport 2012.

  • I 2013 benyttet BioMar en tilsetning av palmeolje tilsvarende 0,4 % (1500 t) av fôret.
  • BioMars bruk av palmeolje er sertifisert som bærekraftig.

Bærekraft og åpenhet er viktig for BioMar, og vi er opptatt av at råvarer kommer fra bærekraftige kilder.

  • Palmeolje er et naturlig og helt ufarlig produkt men uforsvarlig, ikke-sertifisert produksjon kan føre til hogst av regnskog.
  • Gjennom vårt medlemskap i RSPO (Roundtable On Sustainable Palm Oil production) overvåker vi og bidrar til bærekraftig produksjon av palmeolje.
  • All bruk kommer fra sertifiserte kilder.

Vidar Gundersen
Group Sustainability Manager