Sikrer bærekraftig utvikling av havbruket med økt tilgang til marint omega-3

26. mai 2016

Nylig ble det kjent at en algeingrediens med ekstra høyt innhold av marint omega-3 var under utprøving for bruk i fiskefôr. Ingrediensen sikrer havbruket ekstra tilgang til essensielle marine omega-3 fettsyrer. Nå lanserer BioMar fiskefôret med marine fettsyrer fra mikroalger.

Jan Sverre Røsstad, Vice President BioMar North Sea

Letter presset på marine ressurser

Essensielle fettsyrer fra mikroalger tilbys nå for første gang i betydningsfulle mengder, fra en bærekraftig kilde som ikke er basert på marin fangst. Havbruk blir stadig viktigere i den globale matforsyningen og veksten medfører økt etterspørsel etter omega-3. Algeingrediensen vil etter hvert kunne lette presset på marine ressurser og bidra til at tilgangen på omega-3 ikke lenger blir en begrensning for utviklingen.

Den nye ingrediensen som nå leveres til BioMar er utviklet av TerraVia Holdings (NASDAQ: TVIA) («TerraVia») og Bunge Limited (NYSE: BG) («Bunge»), og produseres ved deres anlegg for fornybare oljer i Brasil.

«Gamechanger»
Lanseringen av fôr med mikroalgeolje vil gi næringen økt mulighet for bærekraftig vekst. I dag produseres knappe 1 million tonn omega-3 rik fiskeolje årlig. Den globale tilgangen på omega-3 fra fiskeriene kan ikke forventes å øke. BioMar ser derfor på den nye algeingrediensen som en «gamechanger» og svært viktig for den videre utvikling av oppdrettsnæringen.

Meget begeistret
Vice President i BioMar North Sea, Jan Sverre Røsstad sier dette om den nye råvaren:
«Dagens bærekraftige og sertifiserte kilder til omega-3 er volummessig begrenset. Dette være seg fiskemel – og olje eller også krillmel som BioMar har vært en drivende kraft for å få inn i næringen. Vi er nå svært begeistret for at vi gjennom vårt samarbeid med TerraVia Holding og Bunge Limited er i posisjon til å ta i bruk enda en bærekraftig kilde til omega-3. Slik håper vi å være med å bidra til en fortsatt mulig vekst i oppdrettsnæringen».

I tråd med ny strategi 
BioMar Gruppen forbereder en ny strategi. "Våre føringer for den nye strategien er innovasjon og bærekraft, samt samarbeid og ytelse. Samarbeidet med TerraVia Holding og Bunge Limited er i tråd med vår strategi som en fokusert fôrleverandør, og vil være et viktig skritt for fortsatt utvikling av bærekraftig havbruk over hele verden", sier Carlos Diaz, administrerende direktør i BioMar Gruppen.

Kontaktperson: