Bedre slaktekvalitet med krill

1. desember 2015

I novembernummeret av Norsk Fiskeoppdrett har BioMar lagt ved et informasjonshefte om QUICK, et fôrkonsept i utgangspunktet utviklet for å øke tilveksthastigheten hos laks. QUICK inneholder bl.a. QRILL fra Aker BioMarine. Dette er krill fra Sørishavet, en av verdens mest rene og potente næringskilder. Med QUICK i fôret øker appetitten og fôropptaket. Det gir ekstra tilvekst og raskere produksjon.

I tillegg gir QRILL i fôret bedre slakte- og filétutbytte, bl.a. dokumentert i Nofima undersøkelse på stor fisk. I denne studien ble det også påvist bedre filétkvalitet med økt fasthet og redusert filétspalting. Etter fem år i markedet utgjør produkter med krill over en tredjedel av BioMars totalsalg.

BioMar har også studert effekten av QRILL på andre kvalitetsparametre. Nå er mørke flekker i filét i fokus. Dette er et kjent problem for en ikke ubetydelig andel av produksjonen. Utviklingsarbeidet drives av BioMar FoU og omfatter samarbeidsprosjekter med kunder og eksterne kompetansemiljøer. Over nyttår implementerer vi den nye kunnskapen i en ny produktlinje, en videreføring av QUICK.

Fisk fôret med QUICK kan nå merkes med et eget kvalitetssymbol, AWR (Antarctic Wildlife Research Fund), som sier noe om fiskens kvalitet og om bærekraftig forvaltning av Antarktisk krill. QRILL-fangsten er selvsagt MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council). Les mer om dette i informasjonsheftet.

Kontakt BioMar for mer informasjon: