Spesialfôr i vintermånedene forebygger vintersår, gir raskere sårheling og høyere ytelse

16. desember 2013

Når sjøtemperaturene faller blir laksen utsatt for vintersår. Denne produksjonslidelsen er et dyrevelferdsproblem og forårsaker dødelighet og nedklassifisering i kvalitetssorteringen. Resultatet er produksjonstap. Den biofunksjonelle fôrkomponenten MacroGard er dokumentert virksom mot vintersår.

Fôring når sjøtemperaturen faller.

Det er utviklet spesialprodukter for vinterfôring, basert på biofunksjonelle fôrkomponenter. I et smitteforsøk med bl.a. MacroGard på atlantisk laks 6 uker før vaksinering samt 6 uker etter og fram til smitte med vintersår (kaldtvannsbakterien Moritella viscosa), ga kombinasjonen vaksine og MacroGard minst sårutvikling og best overlevelse mot vintersår.

Vinterfôr

I tillegg til MacroGard er focus winter også forsterket med høye nivåer av vitamin C og vitamin E, viktige antioksidanter som bidrar til stabilisering av membraner og til regenerasjon av skadet vev. Varianten focus winter Q inneholder QUICK med smaksattraktanten krill, som gir generelt høyere fôropptak. Dette øker også inntaket av de biofunksjonelle komponentene.

Dette er Focus winter/ Focus winter Q.

  • For bruk gjennom hele vinteren
  • Med MacroGard, ekstra vitamin C og E
  • Med QUICK, for økt opptak av fôr og aktivt virkestoff

Høyere ytelse.

Focus winter / Focus winter Q er laget for redusert produksjonstap og høyere ytelse gjennom hele vinteren.

Bruksanbefaling.

  • Focus winter / Focus winter Q brukes 2 uker i forkant av perioder med lave temperaturer, for så å vedlikeholdes videre med fôring 2 uker på og 2 uker av.
  • Fôringsregimet opprettholdes så lenge det er risiko for sårutvikling og til temperaturene er på vei oppover igjen.