Sterkt resultat for BioMar Group

13. mars 2017

BioMar Group har levert et resultat som er bedre enn forventet. Det forsiktige fokuset på å balansere vekst og produktinnovasjon med bærekraft og effektivitet har gitt en sterk bunnlinje.
I 2016 leverte BioMar Group en EBIT som var vesentlig bedre enn i 2015, opp fra DKK 447 mill. i 2015 til 581 mill. i 2016. Samtidig ble arbeidskapitalen redusert fra DKK 752 mill. til DKK 414 mill., som førte til en sterk kontantstrøm fra driften. Inntekter endte på et noe lavere nivå enn fjorårets tall med en beskjeden vekst i volum.


– Vi er svært fornøyd over å kunne presentere de beste resultatene noensinne for BioMar Group etter flere år med sterke tall, til tross for problemer og sviktende volumer på noen av våre viktigste markeder, særlig Chile der vi har opplevd både algeoppblomstring og streiker. Vi har oppnådd dette resultatet takket være målbevisste medarbeidere som fokuserer på kundens behov og som arbeider utad så vel som internt for å levere en høy grad av innovasjon, samarbeid, bærekraftighet og ytelse og som med dette har virkeliggjort konsernets visjon om at «Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global akvakultur», forklarer Carlos Diaz, konsernsjef i BioMar Group.


I løpet av de siste årene har BioMar arbeidet systematisk med å forbedre den interne ytelsen ved å øke fokuset på produktinnovasjon, marginstyring, prosessforbedringer og medarbeiderutvikling. Utad er det gjort en kontinuerlig innsats i samarbeid med kunder for å lansere produkter og løsninger som skal innfri den økende etterspørselen fra butikker og forbrukere etter bærekraft og bedret helseprofil. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært konserts fire styrende prinsipper: Innovasjon, Samarbeid, Bærekraft og Ytelse.


– Det er tydelig at vår nye strategi «Shaping the Future» har ført til målbare resultater. Vi bestemte oss for at vi skal fortsette å være den eneste fokuserte globale leverandøren av fôr til havbruksnæringen som prioriterer lokal fleksibilitet og global kvalitet. Jeg er overbevisst om at vi nå begynner å se hvordan vi skiller oss fra våre hovedkonkurrenter ved å ha en nærhet til kunden og levere kundefokusert global innovasjon med kort tid fra idé til markedet, sier Carlos Diaz og fortsetter:
– Vi er optimistiske med tanke på fremtiden, selv om vi kommer til å stå ovenfor markeder med en høy grad av konkurranse. I løpet av 2016 plantet vi frø som skal sikre konsernets fremtidige vekst og lønnsomhet. Først åpnet vi konsernets fabrikk i Tyrkia som har gitt oss en direkte tilstedeværelse i Europas nest største marked. Dernest plantet vi et solid fotavtrykk i Kina. Vi påbegynte arbeidet med å bygge en ny fabrikk i Wuxi og kjøpte én til i Haiwei i det sørlige Kina. For det tredje er vi rute med byggingen av en ny produksjonslinje på Karmøy, samt ytterligere investeringer i logistikk, deriblant vårt nye gassdrevne fartøy som gir oss større fleksibilitet – noe som har hevet kapasiteten i Norge til 600.000 tonn. Og i tillegg til disse utvidelsene styrket vi organisasjonen for å gjøre konsernet bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Et eksempel på dette er byggingen av et globalt FoU-senter med sterke bånd til virksomheten og med egne avanserte forskningsanlegg i både Europa og Amerika, der vi startet det avanserte ATC Patagonia Centre i Chile.

(DKK million) 2015 2016
Revenue 8.974 8.867
EBIT 447 581
Working Capital 752 414

Cash flow
Operating activities

637 884