Stor nyhet til rognkjeks

7. juni 2016

Spesialfôr med fokus på overlevelse

BioMar utvider nå produktgruppen Symbio for rensefisk med et helt nytt produkt. 

Nyheten Lumpfish Grower er ganske enkelt konstruert for å gi en mer robust fisk og dermed økt overlevelse. Bak produktet ligger historiens største ernæringsstudie med rognkjeks.

Rognkjeks. Foto: Geir Bornø, Veterinærinstituttet

Bedre ernæring gir bedre helse

Lumpfish Grower hensyntar den viktige sammenhengen mellom riktig ernæring og god helse. Helt ny kunnskap om effekter av ulike råvarer og energinivå er tatt i bruk. Dette vil komme oppdretterne til gode gjennom forbedret overlevelse hos rognkjeks ved bl.a. bakteriesykdom. Det er all grunn til å anta at nytten av dette kan måles gjennom mer effektiv avlusning.

God vekst fram til vaksinering

Lumpfish Grower støtter et produksjonsforløp der god tilvekst vektlegges i perioden fram til vaksinering, etterfulgt av normal tilvekst i perioden fram til levering. Ny kunnskap om balansering av næringsstoff sikrer rognkjeksen den ytelsen den trenger i de respektive fasene, også som aktiv lusespiser.

Solid kompetanse på fôr til marin fisk

Lakselusa er den største utfordringen for norsk lakseoppdrett i dag. Rensefisk oppdrettes nå i stor skala, og utvikling av riktig fôr har blitt et viktig satsingsområde.

  • Fra 2010 har BioMar gjennomført en lang rekke forsøk med fôring av rensefisk.
  • Forskningen har utgangspunkt i den brede kompetansen BioMar Group har bygget opp som leverandør til marine oppdrettsarter, spesielt i Middelhavsregionen.
  • Nesten halvparten av de 45 oppdrettsartene BioMar leverer fôr til er marine, som rensefisken. De senere årene har utviklingsaktiviteten på fôr til rognkjeks vært spesielt intensivert, og produktgruppen Symbio har nå en solid posisjon i markedet.

Kontaktperson: