Storsatsing på hjerte- og sirkulasjonshelse

2. mars 2015

BioMar og matforskningsinstituttet Nofima innleder i disse dager et treårig forskningsprosjekt med støtte fra Norges forskningsråd for å kartlegge faktorer som påvirker hjerte- og sirkulasjonshelse hos oppdrettslaks. Prosjektet er ledd i en større, langsiktig satsing på fagområdet.

Redusert svinn i sjøen

Målet med forskningsprosjektet er å bidra til redusert svinn i sjøfasen. Det er indikasjoner på at deler av den betydelige og uforklarte bakgrunnsdødeligheten i sjø kan ha sammenheng med suboptimal ytelse i hjerte- og sirkulasjonssystemet. Oppdrettere opplever også økt dødelighet ved lusebehandling og andre, større håndteringsoperasjoner.

Paralleller med humanmedisin

Fiskens evne til å håndtere utfordringer av både operasjonell og sykdomsrelatert karakter kan blant annet være avhengig av sirkulasjonsytelsen, akkurat som hos en idrettsutøver. Fra mennesker er det kjent at både trening og ernæring har betydning for hjertehelse. Sentrale mekanismer i dette fagkomplekset kan også gjelde for laksefisk.

Ny kunnskap

Ved fiskehelseavdelingen i Nofima har Harald Takle og kolleger tidligere funnet positive effekter av riktig tilmålt treningsbelastning på fiskens robusthet mot sykdom. BioMar har nylig gjort interessante funn som viser at både anatomi, fysiologi og forløp av sykdoms-prosesser i laksehjertet kan påvirkes av ernæringsmessige faktorer.

Langsiktig samarbeid

Samarbeidsprosjektet er et hovedelement i det langsiktige arbeidet med å styrke kunnskapen innen sirkulasjonshelse hos oppdrettsfisk. Nofima og BioMar tar sikte på å utvikle en metodikk for kartlegging av aktuelle mekanismer. I tillegg skal det utvikles presise verktøy for å måle effekter av helseforbedrende tiltak, både relatert til trening og klinisk ernæring. Som en del av satsingen på hjertehelse arrangerte BioMar nylig et fagseminar i Åre i samarbeid med Nofima, Patogen og Aker BioMarine, med bred representasjon fra hele fiskehelse-Norge.

Kontaktpersoner