Verktøy i kampen mot lakselus finnes også innen fiskefôr

12. mars 2015

Mattilsynet ønsker å bidra til at oppdretterne i større grad bruker ikke-medikamentelle metoder mot lakselus. Slike metoder er aktuelle for forestående våravlusinger. Innen fiskefôr finnes også verktøy i kampen mot lusa. BioMar fremhever to av dem. 

Bruken av legemidler til dyr strammes inn. Dette gjelder også i kampen mot lakselus. Hittil har lave lusegrenser vært prioritert foran risiko for resistensutvikling mot medikamenter hos lakselus. Tiltak som ikke gir resistensutvikling hos lus ønskes nå brukt i større grad.

Styrking av fiskens slimlag 

Laksen gjennomgår hyppige håndterings- og behandlingsoperasjoner mot lus. Dette sliter på dens ytre barriere, slimlaget eller mucus. Behandling med hydrogenperoksid er f.eks. en stor belastning. Med spesialfôr kan mucus styrkes både kvantitativt og kvalitativt. Kvalitativt betyr mer motstandsdyktig mot lusepåslag. Kvantitativt betyr tykkere og sterkere mot kjemisk og mekanisk slitasje.

Bruk av rensefisk 

Rensefisken kommer med rekordfart inn i lusekampen. Den har i stor grad vært villfanget til nå. Nå jobbes det på spreng med utvikling av rensefiskoppdrett. Rognkjeks en svært lovende art som trolig vil få stor betydning. Utfordringer med rensefisk ligger bl.a. i overlevelse i perioder med lite lus. Nå finnes spesialfôr til dette.

Nytt for de fleste er at fisk som får et supplement av fôr ser ut til å være mer aktive i lusespisinga. 

Med fôr i verktøykassen mot lus 

BioMar har lenge utviklet dietter for mer beskyttende slimlag hos laks. Nå er dietter til kresen rensefisk på markedet. Selv om dette er to vidt forskjellige utviklings- og bruksområder er begge verktøy i lusebekjempelsen. 

Produktene er:

  • Focus Lice Q, styrker slimlaget før og etter avlusing og gjør laksen mer robust mot nye påslag - tilsatt appetittforsterker for maksimalt opptak av aktive substanser
  • Symbio, laget for god ernæringsstatus som gjør rensefisken mer aktiv i beiting på lus - tilsatt smaksattraktanter for å sikre fôropptak og vitalitet 

Kontaktpersoner