Vil sikre økt bærekraft i oppdrett

13. august 2015

rekraft blir stadig viktigere for oppdrettsnæringen. Både opp- og nedstrøms i laksens verdikjede gjøres grep for å sikre en ansvarlig og framtidsrettet utvikling for en av Norges viktigste eksportnæringer. Oppdrett er ikke lenger en næring i startfasen. Næringen har ikke råd til å gjøre feil på dette området. BioMar Norge startet bærekraftinitiativene i BioMar Group med lanseringen av BioSustain™ i 2007. I 2012 lanserte bedriften et femårig utviklingsprogram for økt bærekraft. Status for bærekraftarbeidet i BioMar Norge rapporteres årlig. «Bærekraftrapporten 2014» er den tredje i rekken. Det går stødig framover på en rekke områder.

Nye initiativer

Rapporten viser mange vesentlige måleparametre for bærekraft i BioMars aktivitet. Nye og viktige initiativ har nå kommet til. Verdt å nevne som nye satsingsområder er:

  • BioMar støtter og donerer midler til Antarctic Wildlife Research Fund (AWR)
  • BioMar avsetter CO2-utlipp fra ansattereiser gjennom Wildlife Works avskogingsprosjekt (REDD+) i Mai Ndombe, Afrika
  • BioMar Group lanserer global bærekraftportal
  • BioMar leverer sin første globale bærekraftrapport basert på rapporteringsformatet GRI

Bærekraftig råstoff er essensielt

«Vi fokuserer spesielt på ansvarlig bruk av råvarer, dette er essensielt! Derfor støtter BioMar opp om og donerer midler til det nylig lanserte Antarctic Wildlife Research Fund (AWR), hvis formål er å sikre en bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene i Antarktis. Krill er selve livskilden i det Antarktiske økosystemet og BioMars eksklusive bruk av krill i fiskefôr forutsetter vår skjerpede aktsomhet». Dette sier konserndirektør Jan Sverre Røsstad i anledning årets Bærekraftrapport som offentliggjøres på Aqua Nor i august.

Kjøp av klimakvoter

Sustainability Manager Vidar Gundersen utdyper noen detaljer i bærekraftsatsingen: «På grunn av næringens natur med geografisk svært spredte kunder og forretningsforbindelser samt samarbeid med søsterbedrifter er det vanskelig å strupe helt inn på reiseaktiviteter. BioMar avsetter derfor CO2-utslippene på ansattereiser. Vi kjøper klimakvoter i Wildlife Works REDD+ prosjekt i Mai Ndombe, med mål om å hindre avskoging og støtte opp om lokalbefolkningen».

Global bærekraftportal

«Erfaringer fra BioMar Norges satsing tas nå inn i BioMar Groups globale implementering av BioSustain™», fortsetter Gundersen. «I denne forbindelsen lanserte BioMar nettopp en global bærekraftportal, www.biosustain.world, hvor vi samler vår kunnskap og våre intensjoner. BioMar ønsker å kommunisere med våre interessenter på globalt nivå, og transparency er en selvfølge».

Global Reporting Initiative

BioMar Group lanserte nettopp sin første bærekraftrapport basert på rammeverket til Global Reporting Initiative (GRI). GRI-rapporteringens intensjon er å vise hvordan bedrifter opererer på generell basis og spesifikt på bærekraft med fokus på områdene økonomi, miljø og sosiale forhold.

«Slik vil GRI-rapporten komplementere vår etablerte bærekraftrapportering og bidra i utviklingen mot en integrert rapportering, som representerer det neste naturlige steget i den bærekraftige utviklingen av organisasjonen», avslutter Gundersen.