BIOFARM

BioFarm bidrar til optimal drift

BioFarm er en rekke verktøy som hjelper BioMars kunder til å oppnå optimal drift, maksimal fôrytelse og beste kvalitet på fisken.

Praktiske hjelpemidler

BioFarm gir oppdretterne praktiske hjelpemidler og verktøy for å planlegge produksjonen og forutse effekten av fôr- og fôringsjusteringer. Kost/nytte-simuleringer og konsekvensanalyser for ulike produktstrategier og fôringsregimer er bare noen av mulighetene som ligger i BioFarm.

BioFarm-konseptet er i stadig utvikling og forbedring, og kombinerer kunnskapen fra kontinuerlig forskning med praktisk erfaring og historiske data for å skape premissene for optimal drift og bedre lønnsomhet.

Våre databaser går helt tilbake til begynnelsen av 90-tallet, og viser hva som gir endringer i produksjon og lønnsomhet, forandring i trender og utvikling over tid. Det er viktig i en næring som utvikler seg så raskt som norsk oppdrettsnæring.

BioFarm består av flere elementer: