BioMar Retention Technology

BRT Forskning og utvikling

I utviklingen av BRT har vi generert omfattende dokumentasjon på alle områder hvor produksjonsprosessen har betydning for ytelsespotensialet i fôret. Vi arbeider kontinuerlig med optimering av produksjonskjeden fra fôrråvare til slaktet fisk.

Produksjonskjeden: Råvarer - Prosess betingelser - Fôr - Utfôring - Fisk


Konklusjonen er at høy prosesskompetanse med fokus på alle nivå i kjeden fra råvare til fisk er en forutsetning for full utnyttelse av ytelsespotensialet i fôret.

Prosess og råvare

Styring av pellet slitestyrke - utdrag av dokumentasjon
Slitestyrken endres med uendra prosessparametre når nivået av samme råvare endres.

Effekt av prosessparametre 1 og 2 på slitestyrke - DORIS %

  • Doris verdi for laksefôr skal være høy
  • Høyest Doris % verdi ved mørkeblå farge i figurene = høy slitestyrke
  • x-akse = prosessparameter 1, y-akse = prosessparameter 2


Prosess og resept

Styring av pelletkvalitet - utdrag av dokumentasjon
Pelletkvaliteten endres med ulike prosessparametre og uendra resept.

Prosess og lagring av fôr

Styring av lagringsstabilitet - utdrag av dokumentasjon
Pelletstabilitet under lagring påvirkes av tørking, prosess og pelletstruktur Fôr med høy Doris holder seg mer stabilt.

 

 

Robusthet i utforingsanlegg

Pellet slitestyrke og blåseeffekt - utdrag av dokumentasjon

Økt slitestyrke i utfôringsanlegg ved økende vanninnhold (og Doris %) i fôr. Økt slitestyrke i utforingen med redusert blåseeffekt fra 100 % til 75 %.

 

Økende vanninnhold (og Doris %*) venstre mot høyre.
Effekt av 75 % blåseeffekt (lyse søyler) og 100 % blåseeffekt (mørke søyler).
Spesielt god effekt av 75 % blåseeffekt på lavere Doris %.
*Doris målt ved produksjon av fôret

Slitestyrke ved utfôring med 100 % blåseeffekt

Artsforskjeller

Spesialtilpasninger for ulike arter - utdrag av dokumentasjon

1. Prosess- og råvarekunnskap

Prosess må tilpasses for optimal ytelse og tarmhelse. Ulike krav til pellet-struktur.

 

Prosess- og råvare kunnskap for optimal pellet tilpasset ulike arter. Laks og ørret har for eksempel ulike behov som kan påvirke fordøyelighet av næringsstoff, fettgulp hos ørret og ufordøyd pellet hos laks.

2. Effekt på fordøyelse av stivelse
Råvarer og råvarenivå har ulik effekt på fordøyelse av næringskomponenter. Stivelsesnivå gir ulik effekt på fordøyelse av stivelse i laks og ørret

 

Fordøyeligheten (ADC) av stivelse med økende innhold av stivelse i fôret. Ulik effekt av samme diett i laks og ørret.

Konklusjoner fra BRT dokumentasjon

Nedenfor følger noen konklusjoner fra BRT arbeidet vist i det foregående. Materialet i sin helhet er meget omfattende, og dette er kun en introduksjon til det brede fagområdet BRT dekker. 

En utfyllende gjennomgang av materialet får du ved å kontakte BioMar.

Effekt på fordøyelse av stivelse

PRODUKSJONSKJEDEN
RÅVARER PROSESS-BETINGELSER FÔR UTFÔRING FISK

Råvarekvalitet og mengde har stor innflytelse på pelletkvalitet

Prosessparametre må være spesifikke for riktig pelletkvalitet

Prosessbetingelser optimaliseres for ulike råvarer

Rett måling av pelletkvalitet er avgjørende for produksjon av et optimalt fôr

Optimal pelletkvalitet er stabil ved håndtering, utfôring og lagring

 

Riktig innstilling av utfôringssystem reduserer fôrsvinn

Utfôringssystem kan tilpasses fysisk kvalitet på fôr

Det er arts-differensiering i næringsfordøyelse og krav til pelletstruktur

Pelletkvalitet har betydning for tarmhelse hos oppdrettsfisk

Pelletkvalitet er viktig for næringsopptaket i fisk