Control Q 

Dokumentasjon Qardio

I forskningsavdelingen hos BioMar ønsket vi å undersøke om de positive helseeffektene også gir målbare effekter på evnen til sykdomsbekjempelse hos laks, og har derfor gjennomført en rekke studier med fokus på hjertehelse.  

Innledningsvis ble det gjennomført et smitteforsøk med PRV (Piscine orthoreovirus) som er assosiert med sykdommen HSMB (hjerte- og skjelettmuskelbetennelse) og gir skader på blant annet hjertemuskelceller.

Den betydelige effekten man fant av fôrsammensetning på fiskehelsen i dette forsøket, er også verifisert i flere feltforsøk hos kunder. Videre er effekten utforsket i svømmetunellen «The Flume». 

BioMar jobber nå videre, i samarbeid med Nofima, med å utvikle en modell for hjertesykdom som effektivt kan påvise fôrets effekt på hjertehelsen.