Control Q 

Ernæring og helse hos laks

Laks trenger å få tilført EPA og DHA via kosten på lik linje med mennesker. God helse krever et robust hjerte, og ernæring som støtter vevsrestitusjon og demper betennelsesreaksjoner kan gi positive effekter på hjertehelsen hos laks. Disse effektene kan kartlegges i en svømmetunnel, ved å måle maksimal hjerterate og oksygenopptak.

Genene spiller en viktig rolle hos begge arter, men uansett hvilket utgangspunkt man har, vil det være positive helseeffekter av både fysisk aktivitet og riktig ernæring.

Nofima har utviklet svømmetunnelen «The Flume», der fisken kan svømme i økende hastighet fram til utmattelse. Svømmetunnel er fiskens tredemølle, og brukes til å gjennomføre utholdenhetstester med måling av hjerterate og oksygenforbruk.

Dette gir et godt bilde av helsetilstanden og yteevne hos laks på tilsvarende måte som hos mennesker. BioMar har utforsket påvirkningen justert fettsyre-innhold og kilde i fôret har på hjertehelsen med hjelp av forsøk i «The Flume».

Nofima har utviklet svømmetunnelen The Flume

Trening hjelper 

Både trening og ernæring påvirker hjertevekst, kontraksjonsevne og produksjon av røde blodlegemer. Intervalltrening av smolt med middels intensitet har vist seg å øke smoltens sykdomsmotstand ved infeksjon av IPN (Infeksiøs pankreas nekrose) og vintersårbakterien Moritella viscosa. 

På samme måte som hos mennesker, reagerer fisken positivt på trening, og på samme vis kan overtrening redusere immunforsvaret og motstanden mot sykdom. Tillates ikke tilstrekkelig restitusjon etter trening og perioder med kraftig muskelaktivitet, vil det påvirke immunforsvaret negativt og medføre negative betennelsesreaksjoner.

Ernæring hjelper

Riktig ernæring kan gi tilsvarende gunstige effekter som trening. Det finnes også samspill mellom fysisk aktivitet og ernæring. For eksempel vil tilskudd av EPA og DHA, kombinert med trening, virke positivt på helsen. Denne typen samspill er et nytt og spennende forskningsfelt.

En rekke studier har vist at EPA og DHA fra antarktisk krill (Euphasia superba) oppnår en annen distribusjon i kroppen enn om tilsvarende mengde av de essensielle omega-3 fettsyrene blir tilført fra andre kilder. Dette gir blant annet økt nivå av EPA og DHA i viktige organer som hjerne og hjerte. Det gir også en redusert akkumulering av fett i lever, samt en redusert mengde fett avleiret mellom organene i bukhulen.

Forskning tyder på at både trening og ernæring påvirker fiskens evne til å motstå sykdom, og vi ser klare tegn til at riktig ernæring med økt tilgang på EPA og DHA gjør fisken mer motstandskraftig mot virussykdommer som HSMB og CMS.

BioMars fôr Control Q er utviklet gjennom en stegvis prosess, der kvalitative effekter ble funnet og dokumentert i kontrollert forsøk. Fôret er testet ut under realistiske kommersielle betingelser i felt, og har gitt målbare effekter på egenskaper som:

  • Relativ hjertestørrelse
  • Virusmengde i sentrale organer under smitteforsøk (HSMB)
  • Nivå av vevsskade under virusinfeksjon (smitteforsøk: HSMB, felt: HSMB+CMS)
  • Endret fettsyresammensetning i hjertemuskel
  • Høyere slakteutbytte som følge av endret fettfordeling med en lavere andel bukfett